Handlingsvillige, men pessimistiske nordmenn

0
704

En ny undersøkelse utført av Cabinét Research A/S viser at hele 9 av 10 nordmenn er villige til å gjøre en innsats for å bekjempe fattigdom i verden. Dessuten svarer 62 prosent at fattigdom i utviklingsland er et samtaletema i sin familie eller omgangskrets.

På den andre side, tror nordmenn at tilstanden er langt dårligere i utviklingsland enn det som faktisk er tilfellet. Bare 22 prosent av nordmenn er klar over at fattigdommen er på vei ned. Så godt som ingen nordmenn trodde at 88 prosent av barn i utviklingsland går på skole. Tvert i mot trodde 86 prosent at det var under halvparten. Det samme gjelder spørsmålet om analfabetisme. De siste tallene fra FN viser at 79 prosent av voksne i utviklingsland kan lese og skrive, men bare 8 prosent av nordmenn trodde andelen lå på 71 prosent eller høyere.

Undersøkelsen er også gjennomført i Vietnam for å kunne sammenligne med oppfatninger i et land i sør. Vietnameseres bilde av situasjonen står i kontrast til nordmenns pessimistiske holdning. Et eksempel er gjennomsnittsalderen i utviklingsland som i følge FN nå er 65, 2 år. Mens 10 prosent av nordmenn trodde levealderen var 65 eller høyere, mente hele 74 prosent i Vietnam det samme.