Uke med fokus på Afrika og NEPAD ved FNs generalforsamling

0
633
Photo: UN Photo/Rick Bajornas (Secretary-General Ban Ki-moon (right) meets with Ibrahim Assane Mayaki, Chief Executive Officer of NEPAD)

Photo: UN Photo/Rick Bajornas  (Secretary-General Ban Ki-moon (right) meets with Ibrahim Assane Mayaki, Chief Executive Officer of NEPAD)

21. OKTOBER, 2013 – Nei, NEPAD er ikke et nytt produkt lansert av Apple som et tilbehør til din Ipad. Forkortelsen står for Det nye partnerskapet for Afrikas utvikling. Denne uken markeres NEPADs Afrika uke i FNs generalforsamling. Så hva gjør NEPAD?

For å simplifisere: NEPAD fungerer som et teknisk organ for Den afrikanske union. NEPAD ble adoptert av de Afrikanske stats-, og regjeringsoverhoder som var medlem av organisasjonen for Afrikansk enhet (OAU) i 2001. Organisasjonens hovedmål er å redusere fattigdom, føre Afrika videre inn på et spor dominert av bærekraftig utvikling, stoppe marginaliseringen av Afrika, myndiggjøre kvinner og adressere Afrikas marginalisering i internasjonal sammenheng.

I år markeres 50 års jubileet for dannelsen av OAU. Den afrikanske union ble etablert for over 10 år siden, og skal promotere «et integrert, fremgangsrikt og fredfullt Afrika drevet at dets egne innbyggere, og representere en dynamisk kraft i den globale arena». På bakgrunn av dette erklærte statsoverhodene år 2013 for: året for panafrikanisme og den Afrikanske renessansen.

Den Afrikanske uken ved generalforsamlingen skal legge til rette for og fortelle Afrikanske beretninger fra fortiden, nåtiden og fremtiden som vil begeistre og føre til entusiasme i den Afrikanske befolkningen, som vil bruke denne konstruktive energien til å akselerere en fremtidsrettet agenda preget av panafrikanisme og renessanse i det 21-århundret. I løpet av uken vil flere arrangementer, forelesninger og debatter avholdes i generalforsamlingen.

NEPAD har tidligere mottatt kritikk for ikke å være inkluderende nok mot sivilsamfunnet, og for å ha en langsom beslutningsprosess. NEPAD har likevel mottatt noe aksept fra tidligere skeptikere etter hvert som det har etablert seg bedre og flere av programmene har blitt mer konkrete.

Til tross for den opprinnelige kritikken mot NEPAD var de nordiske landene tidlig på banen med støtte til partnerskapet. I Molde-erklæringen fra 2002 slås det fast at de nordiske statsministrene under møtet: «uttrykte sin fulle støtte til målene for NEPAD. Det var enighet om at det var nødvendig med lederskap i Afrika, så vel som nært partnerskap med det internasjonale samfunnet, for å oppnå god demokratisk styring og sterkere økonomisk vekst.»

FN forplikter seg til å støtte NEPADs rammeverk vedrørende fattigdom og underutvikling på det Afrikanske kontinentet. FN systemets varierte utvalg av fond, programmer, byråer og avdelinger støtter aktivt NEPADs prioriteringer og tusenårsmålene.
Hvis du ønsker å lese mer kan du lese om NEPADs historie her.