Frontex beskyldes for overtredelser av menneskerettigheter.

0
690
Photo: Dexter Panganiban /Flickr / 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

Photo: Dexter Panganiban /Flickr / 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

14. NOVEMBER, 2013 – Over 350 personer, i hovedsak eritreiske asylsøkere, omkom i skipsforliset utenfor den italienske øya Lampedusa forrige måned. Skipsforliset har rettet verdens oppmerksomhet mot områdene av middelhavet som skiller sørlige deler av Italia og Malta fra Nord Afrika.

Den europeiske ombudsmannen Emily O’Reilly har bedt Frontex, som har ansvaret for den ytre grensesikkerhet for Den europeiske union, om å opprette er organ som kan håndtere klager vedrørende rettighets overtredelser som er et resultat av Frontexs arbeid. Frontex koordinerer samarbeidet mellom EUs medlemsland når det kommer til grensesikkerhet og ulovlig immigrasjon.

Ombudsmannen startet en etterforskning, inkludert en offentlig konsultasjon, vedrørende hvordan Frontex oppfyller menneskerettighetene. Undersøkelsen resulterte i anbefalinger til hvordan Frontex kunne forbedre sitt arbeid. Frontex fulgte de fleste av ombudsmannens forslag til forbedringer. De nektet likevel å sette opp en klagemekanisme. Ombudsmannen leverte dermed en spesialrapport om tema til Det europeiske parlament, hvor hun ba om støtte for å overtale Frontex til å opprette klagemuligheter.

Emily O’Reailly uttalte: «Med tragedien i Lampedusa som bakteppe, og andre nærliggende humanitære katastrofer ved EUs grenser, er det avgjørende at Frontex håndterer klager direkte fra immigranter og andre påvirkede personer. Jeg aksepterer ikke Frontex sitt syn på saken, som sier at overtredelser av rettigheter eksklusivt er ansvaret til medlemslandene.»

Antallet migranter som forsøker å krysse middelhavet har doblet seg det siste året, til over 30 000 personer i slutten av september. Majoriteten av båter drar fra Libya, et land hvor smuglere opererer med relativ letthet takket være porøse grenser og en mangel på effektive sikkerhetsstyrker eller politi under overgangsregjeringen i landet.

Syrere som forsøker å rømme utgjør en stor andel av migranter i dag. De utgjorde 7500 av de 26 100 som ankom Sicilia fra Libya ved slutten av september, i følge tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Frem til i fjor var majoriteten av migranter og asylsøkere, fra Afrikas horn – som inkluderer land som Somalia, Eritrea, Etiopia og Djibout. Mange av disse er på vei til golfstatene gjennom Yemen, eller til Israel gjennom Sudan og Egypt.

I år har begge disse rutene praktisk talt vært avskåret. Saudi Arabia har gjenopptatt sitt arbeidet med å bygge et 1 800 km langt gjerde lang deres grense til Yemen, og har deportert tusenvis av udokumenterte migranter. Ved begynnelsen av 2013 fullførte Israel byggingen av sitt eget gjerde langs grensen til den Egyptiske halvøya Sinai, dette var etter at en ny lov som tillater å anholde såkalte ‘inntrengere’ i opptil 3 år.

«Det er som å presse en ballong», sa UNHCRs talsperson Adrian Edwards. «Problemet vil ‘poppe frem’ et annet sted, og det er nettopp derfor vi argumenterer for en holistisk fremgangsmåte, det er på denne måten vi best kan redusere antall menneskeofre. Hvis du benytter en fremgangsmåte med mål om avskrekkelse vil du spille rett i hendene på menneskehandlerne.»

Spesialrapporten er tilgjengelig her.