Pandemien bremser kreftdiagnostisering

Kreftbehandling over hele verden har blitt svekket som følge av pandemien Covid-19.

Konsekvensene av utsatt screening, operasjoner og ikke-essensielle undersøkelser er særlig alvorlige i forbindelse med tidlig kreftbehandling for de neste årene.

Den 4. Februar markerte FN Verdensdagen for kreft, og WHOs europadirektør Dr. Hans Kluge påpekte flere utfordringer knyttet til Covid-19 pandemien. «Vi kan ikke ignorere kreftepidemien,» advarte Dr. Kluge. Kreft er nemlig en av de ledende dødsårsakene i Europa, med årlig rundt 2.2 millioner pasienter som blir dødelig rammet.

Les også: Brystkreft topper kreftstatistikk

Screening av pasienter trues

En av tre land i Europa har opplevd en redusering i kreftbehandlingskapasiteter som følge av pandemien. Det Europeiske samarbeidet for terapeutisk radiologi og onkologi (ESTRO) anslår at om lag 60% av alle radiologi/onkologi-avdelinger opplevde en redusering av pasienter under den første samfunnsnedstegningen.

Foto: Thorkell Thorkelsson/Landspítali

I Storbritannia falt antallet pasienter med såkalt «fast-track» kreftdiagnoser med over 350 000 ifølge data fra nasjonale helsemyndigheter (NHS). Dette er særlig et resultat av færre førstegangsundersøkelser i perioden mars til september i 2020. I Frankrike anslår «Ligaen mot kreft» at pandemien har ført til mer enn 30 000 uoppdagede kreftdiagnoser.

Belgia og Nederland opplever et tilsvarende situasjonsbilde, med henholdsvis 44% og 20-25% færre kreftdiagnoser under den første perioden med nedstengning. I et forsøk på å ta igjen det tapte diagnostiseringen, rapporterte landene rekordhøye kreftdiagnoser i løpet av sommeren. Følgende av den andre samfunnsnedstegningen er fortsatt ikke redegjort for, men man kan forvente tilsvarende tall.

Risikomangfold

For Dr. Liesbet Van Eycken, direktør ved den belgiske kreftregistreringen, er opphavet til de oppsiktsvekkende tallene åpenbare.

«Ikke-essensiell konsulering, undersøkelser og operasjoner ble midlertidig suspendert eller redusert,» forklarer hun. «Dette var også tilfellet for screening av bryst-, tykktarm/endetarm-, og livmorhalskreft. Ved utgangen av april hadde vi 60% færre kreftdiagnoser sammenlignet med 2019. Det var med andre ord flere tusen kreftdiagnoser som ikke ble oppdaget,» uttalte Dr. Van Eycken.

Foto: Pexels/Ave Calvar Martinez

Helsepersonell står overfor mangfoldige utfordringer når det kommer til kreftbehandling under en pandemi, i følge ESTRO. Immunsuppresjonerte pasienter er i høyrisikogruppen for Covid-19 viruset, og dersom en pasient tester positivt må kreftbehandlingen stanser. Mange kreftspesialister har bidratt i kampen mot Covid-19, som ytterligere har påvirket tilbudet av kreftbehandling.

Felles innsats mot kreft

I kampen mot kreft er en koordinert felles europeisk innsats nødvendig. WHO Europe har lansert det pan-europeiske initiativet «United Acton Against Cancer,» som gjennom målrettet arbeid – på grasrots- så vel som regjeringsnivå – har som formål å redusere krefttrusselen.

I følge Dr Van Eycken er bevisstgjøring avgjørende i kampen mot kreft. Dette innebærer blant annet å fremme en sunn livsstil med en balansert diett, fysisk aktivitet sammen med gode screening tiltak. «Tilgang til et effektivt og rimelig helsevesen er også essensielt,» understreker hun.

Nå som vaksineringskampanjer går sin gang over hele Europa er Dr. Van Eycken tydelig, «kreftpasientene er ikke glemt i vaksinestrategien, de er faktisk prioritert. Hold ut!»

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19