INCB: Betydelig utbredelse og misbruk av ‘Legal highs’ må bekjempes

0
702
pills

pills
05.03.13 INCBs årsrapport retter søkelyset mot fellesskapets ansvar for å redusere rusrelaterte lidelser, varsler om global handel av kjemiske prekursorer og misbruk av reseptbelagte medikamenter, og fremhever regionale trender.

Nye psykoaktive stoffer, også kjent som ‘legal highs’ og designerdop, utgjør en økende trussel mot folkehelsen. Dette kommer blant annet tydelig frem i det stigende antallet akutte innleggelser og henvendelser til giftsentralen, melder FNs internasjonale narkotikakontrollråd (INCB) i Wien i sin årsrapport for 2012, som ble lansert i London i dag.

Disse nye psykoaktive stoffene er lett tilgjengelige via internett, og det samlede antallet slike stoffer på markedet, som allerede anslås å tilsvare flere hundre, øker stadig. INCB anmoder stater til å ta et felles krafttak for å forebygge produksjon, handel og misbruk av disse stoffene som truer folkehelsen.

”Det har vært en betydelig økning i misbruket av psykoaktive substanser de siste årene”, sa INCB president Raymond Yans. ”Bare i Europa dukker det opp et nytt stoff nesten hver uke. Tidligere, fra 2000 til 2005, ble det notert gjennomsnittlig fem nye stoffer i året. Statlige myndigheter må umiddelbart iverksette klare tiltak for å forebygge og håndtere misbruket av disse såkalte ’legal highs’, som truer folkehelsen og utgjør en stor utfordring for helsesystemer”.

Misbruk av reseptbelagte medikamenter: En alvorlig helse- og sosial trussel i mange land
Ifølge INCB-rapporten har misbruk av reseptbelagte medikamenter økt kraftig de siste årene og fortsetter å spre seg til alle verdens regioner, hvilket utgjør en alvorlig helsemessig og sosial utfordring. ”Det er spesielt bekymrende at det allerede høye forbruket og misbruket av ADHD-medisiner stadig øker”, uttalte Yans.

Nord-Amerika det største rusmarkedet, Europa stabil
Til tross for nedgangen i utbredelsen av noen rusmidler er Nord-Amerika fortsatt det største illegale rusmarkedet i verden, og er i tillegg regionen som rapporterer flest rusrelaterte dødsfall. Omtrent én av 20 dødsfall blant mennesker i alderen 15 til 64 i Nord-Amerika kan knyttes til rusmisbruk. Misbruk av ulovlige rusmidler i Europa har stabilisert seg de siste årene, men er fremdeles på et høyt nivå. Nye psykoaktive stoffer er derimot stadig en stor utfordring i Vest- og Sentral-Europa. Antallet internettsider som selger psykoaktive produkter ment for EU-land har mer enn firedoblet seg på to år, og i januar 2012 fantes det 690 slike nettsider.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Reka Furtos
United Nations Information Service (UNIS)
Tlf: (+43-1) 26060-4237