Ingen slutt på hungersnød hvis vi ikke bruker vann fornuftig i jordbruket

0
631

World Water Day 22. mars 2012FNs generalsekretær Ban Ki-moon advarer mot at konkurransen mellom samfunn og land om de begrensede vannressurser skal intensivere og forverre gamle sikkerhetsdilemmaer. Noe som igjen kan skape nye problemer og vanskeliggjøre oppnåelsen av fundamentale menneskerettigheter som mat, vann og hygiene.

I sitt budskap på Årets Vanndag den 22. mars 2012 påpeker generalsekretæren at landbruket er i betydelig grad den største forbrukeren av jordens ferskvann.

«Hvis vi ikke øker vår evne til å bruke vann mer fornuftig i landbruket vil vi mislykkes i vårt forsøk på å komme hungersnød til livs, og vi åpner døren til en rekke onder som tørke, sult og politisk ustabilitet», sier Ban Ki-moon.

Tema for Årets Vanndag er sikkerhet for vann og mat. I sitt budskap sier FNs generalsekretær at en milliard mennesker i denne verden sulter og at omkring 800 millioner stadig mangler sikker adgang til ferskvann.

«I mange deler av verden har mangelen på vann økt, mens veksten i landbruksproduksjonen av avtatt noe. På samme tid forverrer klimaforandringer situasjonen ved å øke risiko og skape usikkerhet for landbruket. Især for fattige bønder i land med lav inntekt, som er de mest sårbare og har vanskelig med å omstille seg”.

Generalsekretæren sier at fornyet politisk interesse for matsikkerhet, som ble bekreftet ved den prioriteringen emnet har fått på G8- og G20-møtene, er oppmuntrende.

«På Årets Vanndag oppfordrer jeg alle parter til å stå sammen om å benytte mulighetene under FNs Rio+20 konferanse for en bærekraftig utvikling. I Rio er vi nødt til å knytte punktene mellom vannsikkerhet, mat- og ernæringssikkerhet i sammenheng med en grønn økonomi. Vann vil spille en sentral rolle i å skape den framtiden vi vil ha”, sier generalserkørten i sitt budskap.