Den eneste norske offiseren ved UNTSOs hovedkvarter

FNs generalsekretær har uttalt at «FNs fredsbevarende styrker er det bankende hjertet i vår forpliktelse til en fredeligere verden». I år markerer FNs 75-års jubileum for fredsbevarende styrker. I forbindelse med dette har UNRIC intervjuet Major Tom. Han er utplassert som militærpersonell offiser i United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) sitt hovedkvarter i Jerusalem.  

UNTSO er FNs eldste fredsbevarende operasjon og ble satt inn etter utbruddet av den første arabisk-israelske krigen i 1948. Norge har stilt med personell der siden 1956. Major Tom har, i tillegg til UNTSO, vært med i flere FN- og Nato-misjoner for Norge. Han har blant annet jobbet i Libanon som ansatt i forsvaret og som observatør i Syria.

Kameratskap-FN
UNTSO har i 75 år symbolisert FNs legitimitet og forpliktelse til jakten på varig fred i Midtøsten. © Major Tom/privat foto

– Jeg har alltid hatt sansen for FN, som den eneste organisasjonen som får 193 medlemsland til å enes om et mandat og et oppdrag, forklarer han. Hans nåværende stilling i Jerusalem innebærer å støtte de andre utestasjonene med alt som har med personellbehandling å gjøre. De bytter ut styrken sin 12 ganger i året. Major Tom er med på alt fra rekruttering, til avtaking når de sendes hjem. Han omtaler det som «svært givende».

Tapte en bit av hjertet til Midtøsten

Ved spørsmål om hva som fikk Major Tom til å ønske å jobbe i UNTSO og flytte til Midtøsten, forklarer han at vi må tilbake til 1988. Da ble FNs fredsbevarende styrker tildelt Nobels fredspris for å ha hindret væpnede sammenstøt og for å ha lagt forholdene til rette for forhandlinger. Dette var en stor annerkjennelse for fredsstyrkenes arbeid i å bidra til å virkeliggjøre FNs mål. – To år etterpå, i 1990, fikk jeg muligheten til å tilbringe et år ved UNIFIL i Libanon. Det var en unik erfaring, der jeg tapte en bit av hjertet mitt til Midtøsten.

FN-Jerusalem-Midtøsten
Major Tom er sikker på at han kommer til å dra tilbake til Jerusalem etter oppholdet, både som turist og pensjonist. © Major Tom/privat foto

“Eyes and ears on the ground”

Major Tom hadde ikke jobbet totalt 4 år i FN, om han ikke hadde følt at han utgjorde en forskjell. – Vi er til stede, og fungerer som «eyes and ears on the ground» for de lokale. Om noe skulle skje, kan vi rapportere og bistå som sannhetsvitner, forteller han. I noen av utestasjonene tar de også del i ulike forhandlinger og avtaler. At de er ubevæpnet mener Major Tom gjør at de får en unik nærhet til lokalbefolkningen, de ulike partene og ikke minst de som styrer i Jerusalem og Syria.

Arneh-Syria-FN
Nærhet til lokalbefolkningen er viktig. Her avbildet med en druser fra landsbyen Arneh i Syria. Et gjensyn etter første gang Major Tom møtte ham i 2011 og deretter i 2019, og nå tilbake i 2023. © Major Tom/privat foto

Føler seg trygg

Som norsk offiser og nordmann i Jerusalem føler Major Tom seg trygg, og han kan ferdes fritt. Samtidig vet han at det følges nøye med på sikkerhetssituasjonen. Han får oppdateringer og en god oversikt om noe skjer via apper på telefonen. – Vi tenker hele tiden på sikkerhet og risiko, og hva som kan påvirke dette, da det raskt kan endres.

MajorTom-FN-UNTSO
FNs militære observatører er ubevæpnet. De skal rapportere den faktiske situasjonen (generelt og ved spesielle hendelser/aktivitet) i et konfliktområde © Major Tom/privat foto

Lik tankegang som da de var militære observatører

Slik systemet er i dag begynner alle som militære observatører. Dette mener Major Tom er svært viktig – Selv om jeg nå jobber ved hovedkvarteret, så er jeg fortsatt en militær observatør for FN. Forskjellen er at jeg nå har andre arbeidsoppgaver. Alle som jobber ved hovedkvarteret, vet at vi er her for å understøtte utestasjonene i å løse oppdraget ute på bakken. Dette gjelder alt fra observasjoner og patruljering, til inspeksjoner og rapportering, sier han.

Patruljering-Syria
Patruljering i Syria. © Major Tom/privat foto

At formålet og oppdraget til UNTSO er inngrodd i hovedkvarteret, er svært tydelig. – Det er ikke slik at jeg kun sitter isolert sett som en personelloffiser. Jeg ser en større sammenheng, understreker Major Tom. Han hadde sitt første halvår som observatør i Syria, og der er han fortsatt i tankegangen sin når han jobber. – Den tankegangen slipper vi ikke, selv om vi nå jobber ved hovedkvarteret.

De nordiske landene har et eget system for observatørkurs

UNTSO legger til rette for at de ansatte skal se en større sammenheng. Norge har et system hvor de, sammen med de andre nordiske landene, sender offiserer etter tjeneste som instruktører på observatørkurs. Dette er UNTSO med på å arrangere i blant annet Finland. – Jeg synes dette systemet er veldig naturlig, og liker det godt. Når offiserer har vært ute i feltet, skal de kunne riste av seg kompetansen ved å være instruktører og lære opp andre, forklarer Major Tom. Selv var han instruktør etter tjeneste i 2018-2019.

Observasjon-Midtøsten
Observasjonsutsikt. © Major Tom/privat foto

Eneste nordmannen ved hovedkvarteret

På militær side i UNTSO er det 153 observatører fra hele verden og 28 ulike nasjoner. I tillegg har de de sivile, lokalt ansatte som er med å støtte misjonen. Totalt sett er det minst 50 land i UNTSO-misjonen. Major Tom er den eneste nordmannen ved hovedkvarteret i Jerusalem, men føler ikke noe på det. – Jeg synes det er veldig fint at FN har et såpass bredt kulturelt mangfold. Det internasjonale miljøet gjør at vi får tøyd hverandres grenser, og kan lære av hverandre, forklarer han. Med ansatte som kommer fra forskjellige hjørner av verden, møter han folk han aldri hadde møtt ellers. Kameratskapene som utvikles opplever han som både berikende og lærerike.

Kameratskap-FN
«Kameratskap er viktig. En veldig god tradisjon vi har er at når vi reiser fra et sted så skriver de andre team medlemmene sitt navn på et FN-flagg. Et flott minne å ta med videre!» © Major Tom/privat foto

Les mer om FNs fredsbevarende styrker her, her og her.

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19