Pillay krever slutt på overdreven bruk av makt i Egypt

0
640
egypt

egypt
29.01.13 FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, uttrykte tirsdag sterk bekymring over økende vold og stigende antall dødsfall i Egypt. Hun oppfordret alle parter til å inngå i seriøs dialog for å få en slutt på volden og den farlige polariseringen som ligger til grunn for protestene.

Situasjonen i Egypt forverret seg dramatisk 24. januar da tusenvis av egyptere strømmet ut i gatene for å markere toårsdagen til landets revolusjon. Ifølge offisielle kilder ble minst 10 mennesker drept og hundrevis skadet i Kairo. To dager senere førte en omstridt rettsavgjørelse til utbredt vold og 38 dødsfall i de tre byene Port Said, Suez og Ismalia. Flere mennesker ble drept søndag og mandag og det totale antallet døde økte dermed til minst 53. Minst to politimenn er bland de drepte, men foreløpelige ubekreftede rapporter tilsier at de fleste ofrene døde som resultat av beskytning og overdreven bruk av tåregass av egyptiske myndigheter.

Det rapporteres også at rundt 25 kvinnelige demonstranter har blitt utsatt for seksuelle overgrep på Tahrir-plassen de siste dagene, i noen tilfeller med usedvanlig bruk av vold.

”Det har vært en rekke omtalte tilfeller av seksuelle overgrep på Tahrir-plassen de siste 18 månedene”, sa Pillay. ”Jeg avskyr det faktum at seksuell vold foregår tilsynelatende ustraffet i et offentlig område og at myndighetene ikke har klart å forhindre angrepene eller bringe mer enn en enkelt tiltale mot de hundrevis av menn involvert i disse ondskapsfulle angrepene. I tillegg har altfor lite blitt gjort for å takle den seksuelle trakasseringen og seksuelle volden som finner sted i flere egyptiske byer”.

Pillay oppfordret samtidig regjeringen ”til å raskt revurdere responsen til uroen som har variert fra overdreven bruk av makt på den ene siden, til total mangel på beskyttelse av befolkningen, spesielt kinner, på den andre”.

”Som de tragiske hendelser de siste dagene har vist, så er situasjonen i Egypt fortsatt ekstremt skjør og ustabil, og jeg oppfordrer regjeringen til å virkelig øke innsatsen for å imøtekomme motstridende synspunkter og ta konkrete tiltak i respons til befolkningens bekymringer”, sa Pillay.

Høykommissæren velkomte President Morsis tale med ønske om dialog mandag, men formaner han samtidig til å ”lytte til demonstrantenes krav, takle grasrotsproblemer, håndtere opposisjonens sentrale problemstillinger verdrørende den nylig vedtatte grunnloven og ta umiddelbare tiltak for å løse de mange alvorlige problemene som for tiden rammer rettssystemet”.

”Dette er alle saker av prinsipiell betydning hvis Egypt skal klare å finne veien tilbake til stabilitet og nasjonal enhet”.