60 år med menneskerettigheter

0
695

I dag feires 60-års jubileet siden verden med FN i spissen, ble enige om de universelle menneskerettighetene.

Den universelle menneskerettighetserklæringen oppsto rett etter Den annen verdenskrig, og representerer den første globale avtalen om menneskerettigheter. Erklæringen består av 30 artikler som brukes i internasjonale, nasjonale og regionale lover og bestemmelser.

Alle mennesker i verden har disse rettighetene, til tross for rase, religion, kjønn eller språk. 

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, ber om at man gjør en større innsats i arbeidet for menneskerettigheter over hele kloden.

”Mange millioner mennesker er fremdeles uvitende om at de har rettigheter, og at deres regjeringer har forpliktet seg til å følge dem gjennom lover og regler. Til tross for all vår innsats, vil det fremdeles være mennesker som ikke får med seg at vi feirer 60- års jubileum i år. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet slik at flere mennesker kan kreve sine rettigheter, ”sier Pillay.

I sitt budskap for Menneskerettighetsdagen, legger også generalsekretær Ban Ki-moon vekt på at vi ikke er i mål når det gjelder å kjempe for menneskerettighetene.

”Utfordringene vi møter i dag er like store som de som møtte Menneskerettighetserklæringens skapere. Og som alltid er det de fattigste landene som har det verst,” sier Ban Ki-moon.

FN har satt fokus på dagens jubileum i over et år, og over hele verden feires det med forskjellige begivenheter. Aktivitetene spenner fra konserter, filmvisninger og debatter for å feire Menneskerettighetsdagen.

 

Foto: FN
Eleanor Roosevelt, en av Menneskerettighetserklæringens skapere, holder en plakat med erklæringen. November 1949.