Internasjonal oversettelsesdag: Språk bygger broer

FNs generalforsamling har bestemt at 30. september er den internasjonale dagen for tolking og oversettelse. Dagen gir en mulighet til å hylle språkoversettere som spiller en viktig rolle i å skape vennlige relasjoner mellom mennesker fra ulike nasjoner og bakgrunner gjennom å bygge dialog, forståelse og samarbeid, samt  delta i utviklingen og styrkingen av verdensfred og sikkerhet.

En dato av religiøst opphav

Den 30. september feires bibeloversetteren Hieronymus, som regnes som oversetternes skytshelgen.

Bibelen
Bibelen er i dag verdens mest oversatte bok og er oversatt til mer enn 3350 språk. Foto: Samantha Sophia/Unsplash

Hieronymus var en prest i dagens nordøstlige Italia og Slovenia som er kjent for sin innsats for å oversette det meste av Bibelen til latin fra de greske manuskriptene i Det nye testamente. Han oversatte også deler av det hebraiske evangeliet til gresk. Hieronymus var av illyrisk avstamning og morsmålet hans var ilyrisk. Han studerte latin på skolen og var dyktig i gresk og hebraisk, noe han lærte fra studiene og reiser. Hieronymus døde nær Betlehem 30. september 420.

Mer enn 7100 språk

Man har i senere tid kommet frem til at det finnes mer enn 7100 ulike språk. Dette er tallet forskningsprosjektet Ethnologue opererer med, men det er fortsatt beregninger som viser alt fra 6000 til 7500 språk, blant annet da man er uenige i hva som kan klassifiseres som et språk og ikke ulike dialekter. Likevel er det slik at kun 23 språk er morsmål til mer enn halvparten av jordas befolkning, og det anslås at om lag 96% av verdens språk kun snakkes av 4% av verdensbefolkningen.

Papua Ny Guineas barn
Papua Ny Guineas barn ville hatt mange språk å lære seg dersom de skulle kommunisere med alle innbyggere i eget land på deres morsmål. Foto: Vika Chartier/Unsplash

Papua Ny Guinea er landet i verden med flest lokale språk. Bare her alene snakkes det i dag over 800 ulike lokale språk eller i underkant av 12% av det totale antall språk i verden. Dette er tallene for et land som kun har i underkant av 9 millioner innbyggere, eller bare 0,11% av verdens totale innbyggertall. I land som dette er det derfor et stort behov for at mennesker lærer seg et andrespråk slik at de kan samhandle med mennesker i deres egne samfunn som igjen vil redusere skiller i befolkningen og bidra til å redusere konflikt mellom folkegrupper.

Språk og oversettelse i FN

FN har i dag gjort seks ulike språk til deres offisielle språk for å øke samhandling mellom mennesker fra ulike deler av verden. Disse språkene er engelsk, spansk, fransk, arabisk, russisk og kinesisk.

FN i Genève
FN-kontoret i Genève er et av de fire hovedkontorene i FN hvor mange ulike FN-organisasjoner er presentert. Foto: UN Photo/Jean Marc Ferré

Med 193 medlemsland er FN en av verdens største arbeidsgivere for oversettere. Det er flere hundre ansatte oversettere ved FNs kontorer i New York, Genève, Wien og Nairobi samt FNs regionale kommisjoner i Santiago, Genève, Beirut, Addis Ababa og Bangkok. Dokumentene som oversettes er av mange typer og dekker FNs arbeidsoppgaver som inkluderer fred & sikkerhet, menneskerettigheter, håndtering av klimaendringene og utvikling.

Les også: Den internasjonale morsmålsdagen: Snøens språk

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19