Havet: Vårt livsgrunnlag

Havet regulerer klimaet, produserer oksygen og gir oss mat og medisiner. Sunne hav er derfor nøkkelen til menneskets velvære. Feilhåndtering av marine ressurser fører til at havets økosystemer kollapser. 8. juni markerer FN den internasjonale dagen for verdens hav.

For å etablere et bærekraftig forhold mellom havene og menneskene er det på høy tid vi revurderer nåværende aktiviteter.

Havene dekker opp til 70% av jordens overflate. Ikke bare produserer de nesten halvparten av jordens oksygen, havene spiller også en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene. De livnærer menneskene via mat og medisiner. Mer enn en milliard mennesker har havet som sin viktigste kilde til protein.

Dårlig håndtering 

Livet i havet lider av våre nåværende aktiviteter. Verdensøkonomien er avhengig av havene for blant annet transport av råvarer. Aktiviteter fra diverse bransjer har bidratt til den alarmerende mengden forurensning i de marine økosystemene.

skip
Foto: Nate Cheney/Unsplash

Andre aktiviteter spiller imidlertid også en rolle. Store andeler av jordens befolkning er avhengig av havene for mat, noe som har ført til overfisking av visse arter og utnyttelse av marine habitater.

Ifølge forskning har 90% av store fiskebestander blitt utryddet, og 50% av korallrevene er ødelagt. Utslipp av næringsstoffer fra ikke-bærekraftig havbruk og landbruk forårsaker også problemer, som for eksempel eutrofiering.

Utryddelse av én art på grunn av overfiske påvirker hele næringskjeden. Når flere arter går tapt, vil det til slutt føre til en alvorlig ubalanse i hele økosystemet. Ettervirkningen og

Foto: Dusta Woodhouse/Unsplash

konsekvensene av dette forstås først når det allerede er for sent.

Et tiår med håp

8. juni markerer FN den internasjonale dagen for verdens hav. Dagen skal skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet.

I år er Verdens havdag i tråd med FNs nye tiår for havene, som har som mål å styrke internasjonalt samarbeid, forskning og innovasjon for å forbedre havets status rundt om i verden. Alle må gjøre sitt for å løse problemene i de marine økosystemene våre, ingen land eller regioner kan ta på seg denne jobben alene.

Vi må forske og tilpasse ansvarlig praksis over hele verden for å sikre at marine økosystemer ikke blir ødelagt av ting som industriell forurensning, overfiske eller utslipp av næringsstoffer. Det er på høy tid vi bygger et forhold med havet som er bærekraftig, nyskapende og basert på tidligere erfaringer.

Les også: Beskytt hvalene for å beskytte planeten

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19