Jemen: Sterkt behov for konkrete tiltak

I en orientering til Sikkerhetsrådet snakket to høytstående FN-tjenestemenn om det akutte behovet for fred i Jemen. Landet trenger omfattende tiltak for å håndtere de mange politiske, økonomiske og humanitære utfordringene det står overfor.   

Jemen sliter fortsatt med en langvarig krise som involverer politiske utfordringer, humanitære bekymringer og økonomiske problemer. Den alvorlige situasjonen landet befinner seg i skyldes en over åtte år lang konflikt i landet. Konflikten er mellom regjeringsvennlige styrker støttet av en saudiarabisk-ledet koalisjon på en side og houthi-opprørere på den andre siden.  

Den første to måneder lange våpenhvilen, som ble inngått i april 2022, utløp i oktober etter to forlengelser. 

Behov for handling

Hans Grundberg-sikkerhetsrådet-FN-tale
Hans Grundberg fra Sverige ble utnevnt av FNs generalsekretær António Guterres til spesialutsending for Jemen i august 2021. © OSESGY/Alaa Malhas.

FNs spesialutsending Hans Grundberg har snakket med gruppene som er involvert i kampene, samt med involverte land som Saudi-Arabia og Oman. Han sier at gruppene ser ut til å være villige til å finne løsninger, men at de må gjøre mer enn bare å snakke. Det er et akkut behov for at de også handler. Han fremhevet spesielt viktigheten av en klar avtale som skisserer veien videre, inkludert en inkluderende politisk prosess for Jemen.   

Grundberg anerkjente at fiendtlighetene ikke er tilbake på samme nivå som før konflikten opphørte. Antallet sivile tap er også betydelig redusert. Likevel fortsetter sporadiske kamper og sammenstøt i enkelte områder, særlig i regionene Taiz, Marib, Dhale, Hodeida, Shabwa og Sa’ada.

barn-vann-jemen
Et barn henter rent vann i en leir for fordrevne i Dar Saad i Jemen. © UNOCHA/Mahmoud Fadel-YPN.

Pengeproblemer  

Grundberg kom også inn på Jemens alvorlige økonomiske situasjon. Han konstaterte at de stridende partene bruker økonomiske virkemidler som skader sivilbefolkningen og skaper mistillit. Den jemenittiske regjeringen har problemer med å eksportere sin viktigste inntektskilde, petroleumsprodukter. Handelen hemmes også av restriksjoner, for høye avgifter og skatter.  

I tillegg svekkes de grunnleggende tjenestene. Innbyggerne opplever opptil 18 timer lange strømbrudd i den brennende sommeren. En positiv utvikling er at Saudi-Arabia har forpliktet seg til å bidra med 1,2 milliarder dollar for å opprettholde strømforsyningen og dekke offentlige lønninger.

WFP-barn-Jemen
Barn bærer WFPs matrasjoner i en provisorisk leir for fordrevne i Marib i Jemen. © WFP/Abdullah Al-Garadi.

Utfordringer knyttet til levering av bistand og finansiering

Edem Wosornu fra FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) rapporterte om vanskeligheter med å levere nødhjelp på grunn av tilgangsbarrierer og manglende finansiering.  

Edem Wosornu-OCHA-FN-direktør
Edem Wosornu ble utnevnt til direktør for OCHAs avdeling for operasjoner og påvirkningsarbeid i april 2023. © UNOCHA.

Tilgang og finansiering er fortsatt en stor utfordring for det humanitære arbeidet i Jemen. I tillegg gjør feilinformasjon arbeidet enda vanskeligere og mer risikabelt. Wosornu understreket at det er et mål å nå over 17 millioner jemenitter i år. Det kan bli utfordrende å nå dette målet ettersom planen på 4,3 milliarder dollar bare er finansiert med rundt 30 prosent. Hun etterlyste større internasjonal støtte.  

Wosornu understreket at selv om en politisk løsning er avgjørende, krever en løsning på den humanitære krisen at de økonomiske forholdene forbedres og at viktige tjenester gjenopprettes.  

– Det er først når slike fremskritt følges opp med forbedrede økonomiske forhold og gjenoppretting av grunnleggende tjenester at vi vil se at de humanitære behovene begynner å avta, sa hun. 

Les også: FN avslutter operasjonen med å fjerne én million fat olje fra tankskip utenfor Jemen

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19