Mange bekker små

0
809
water cooperation

water cooperation

Har du noen gang tenkt på hvor mye vann du bruker daglig? Vi trenger alle vann for å overleve, men noen har mer til disposisjon enn andre. År 2013 er blitt utropt til FNs internasjonale år for vannsamarbeid. Målet med dette er å sette fokus på potensialet for økt samarbeid og på de utfordringene vi står overfor med det økte behovet for vanntilgang, -fordeling og tjenester.

FNs internasjonale år er blitt utropt av FN siden 1959 for å sette fokus på viktige spørsmål og oppmuntre til internasjonal handling når det gjelder problemer med globale konsekvenser. FNs generalforsamling anerkjente vann og sanitet som en grunnleggende menneskerettighet i 2010, for å understreke hvilken sentral rolle vann spiller i utryddelsen av sult og fattigdom.

Vannsamarbeid er viktig fordi vann er et overgripende fenomen som krever oppmerksomhet på alle nivåer og på tvers av sektorer. Vannsamarbeid vil være en hjørnestein i oppnåelsen av tusenårsmålene, og sikre vannsikkerhet og en bærekraftig fremtid.

Tidligere i år ble tusenårsmålet om å halvere antall mennesker uten tilgang til trygt drikkevann innfridd. Siden 1990 har mer enn to milliarder mennesker fått tilgang til drikkevann. Tross denne fremgangen har over ti prosent av verdens befolkning – 783 millioner mennesker – fortsatt ikke tilgang til trygt drikkevann. Mangel på ordentlig sanitet er også et stort problem i mange områder, og den byrden dårlig vanntilgang utgjør, veier tyngst (i mange tilfeller bokstavelig talt) for jenter og kvinner. 

Som Lakshmi Puri fra UN Women sa under Stockholm Water Week i september:

– Når vi nå nærmer oss det internasjonale året for vannsamarbeid, må vi få på plass allianser, kunnskapsutveksling, forpliktelse, innovasjon, handling og finansiering for å løse problemer relatert til kostnader for og tilgjengelighet på trygge og tilstrekkelige vannforsyninger for alle på alle nivåer. UN Women vil være en sterk talsperson for kvinners stemme og innflytelse når det kommer til vannhåndtering.

Hovedmålet med året er å danne sterke og varige partnerskap og initiativer for vannsamarbeid, som vil være avgjørende for å bevare freden og tryggheten mellom nasjoner, samfunn og relevante aktører, og samtidig sikre rettferdig og bærekraftig distribusjon av vannressurser for samfunnet og miljøet.

Startskuddet for det internasjonale året går med FNs vannkonferanse i Zaragoza, Spania, i januar. Gjennom hele året vil det avholdes forskjellige arrangementer i UNESCOs hovedkvarter i Paris, og i mange andre deler av verden.