Praktiske tiltak for menneskerettigheter fra OHCHR

0
688
FNs høykommissariat for menneskerettigheter (OHCHR) har nylig publisert praktiske eksempler på tiltak som forener menneskerettigheter med politisk avgjørelser og styre. 

”Målet med denne publikasjonen er å gi innsikt i innsatsen som blir gjort for å fylle gapet mellom menneskerettstandarder og prinsipper, og politiske avgjørelser som er avgjørende for implementeringen av de samme prinsippene”, uttalte FNs høykommissær i forbindelse med lanseringen.

Ved hjelp av 21 case studies gir håndboka innsikt i innovative statlige reformer som har bidratt til å beskytte menneskerettigheter over hele verden, og ikke bare i utviklingsland. Studiene kan oppsummeres i åtte viktige lærdommer, hvorav én av dem går ut på at tilgjengeligheten til offentlig informasjon er viktig for å forbedre offentlig pengebruk, samt å bidra til forbedring i økonomiske og sosiale rettigheter.