Kornavtalen: FN beklager Russlands tilbaketrekning

FNs generalsekretær António Guterres «beklager dypt» Russlands beslutning om å trekke seg fra kornavtalen som sikrer eksport av korn fra Ukraina til resten av verden. Avtalen har sørget for sikker transport av over 32 millioner tonn matvarer fra ukrainske havner.

Totalt 32 millioner tonn mat har blitt eksportert fra Ukraina siden avtalen ble undertegnet. Verdens matvareprogram har blant annet sendt ut 725 000 tonn mat for å lindre sult i noen av de hardest rammede områdene i verden. Disse områdene inkluderer blant annet Afghanistan, Afrikas horn og Jemen.

Guterres sa i en uttalelse at Svartehavsinitiativet har vært en «livline for global matsikkerhet og et lyspunkt i en urolig verden». Avtalen har blant annet inkluderer en egen avtale som legger til rette for eksport av russiske matvarer og kunstgjødsel.

23 prosent reduksjon i matpriser

«Til syvende og sist er deltakelse i disse avtalene en frivillig beslutning», sa Guterres. «Men utviklingsland og mennesker som sliter over hele verden har ikke noe valg.»    

Hundrevis av millioner mennesker sulter, og verdens forbrukere står overfor en global levekostnadskrise. Det er de som må betale prisen. I en tid der produksjonen og tilgangen på mat forstyrres av blant annet konflikter, klimaendringer og energipriser, har svartehavsinitiativet bidratt til å redusere matvareprisene med over 23 prosent siden mars i fjor.»  

Generalsekretæren påpekte at hveteprisen hadde steget umiddelbart etter Russlands kunngjøring.  

«Dagens beslutning fra Russland er et hardt slag for mennesker i nød over hele verden. Det vil likevel ikke stoppe vår innsats for å legge til rette for uhindret tilgang til de globale markedene for matvarer og gjødsel fra både Ukraina og Russland. (…) Det er rett og slett for mye som står på spill i en sulten og lidende verden», sa Guterres. 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19