Kravet om ny sosial kontrakt

Det er over 476 millioner urfolk i 90 land rundt om i verden. På den internasjonale dagen for verdens urfolk, 9. august, må vi kreve at de blir mer inkludert i det sosiale og økonomiske systemet.

Den internasjonale dagen for verdens urfolk fremhever urbefolkningens kultur og det store mangfoldet de representerer. Urfolk utgjør 6,2 prosent av verdens befolkning og har unike kulturer, tradisjoner, språk og kunnskaper.

Dagen ble introdusert i 1994 på det første møtet til arbeidsgruppen for urfolk i verden. Gruppens aktiviteter er en del av FNs arbeid med menneskerettigheter.

Det er ingen offisiell, internasjonal definisjon av urfolk. Typiske kjennetegn er at de er marginalisert i det større samfunnet de er en del av, at de har vært knyttet til et bestemt geografisk område lenge før de nåværende statsgrensene ble etablert, at de har en unik kultur som er nært knyttet til naturressurser og at de er sosialt, kulturelt og / eller språklig forskjellige fra den dominerende befolkningen.

Samene

Foto: Nikola Mirkovic/Unsplash

Samene er urfolket i Nord-Europa. Om lag 80 000 samer bor i Norge, Sverige, Finland og Russland, og omtrent halvparten av dem bor i Norge. Den samiske kulturen har fått fart de siste årene, og i dag handler det om mye mer enn fargerike kofter og reindrift.

I dag representerer den samiske arven også moderne kulturuttrykk – fra rapmusikk og arkitektur til samtidskunst og nyskapende design.

Siden 1989 har Sametinget arbeidet for å sikre at det samiske folks språk, kultur og liv blir beskyttet og utviklet etter nesten 200 år med diskriminerende politikk.

Covid-19

De 476 millioner urfolkene er spesielt truet av COVID-19-pandemien. Urfolk er tre ganger mer sannsynlig å leve i ekstrem fattigdom og mer enn 86 prosent jobber i den uformelle sektoren, uten sosial beskyttelse.

I tillegg mangler mange tilgang på tilpasset helsehjelp og informasjon om COVID-19 på deres språk. Pandemien truer selve overlevelsen til urfolk som er enten frivillig eller ufrivillig isolert. Den kvinnelige urbefolkningen blir spesielt hardt rammet, blant annet av økende vold og trakassering.

Kravet om en ny sosial kontrakt

Foto: FN Sambandet

9. august må vi kreve at urfolk blir inkludert i etableringen av et system med sosiale og økonomiske fordeler for alle. Derfor er temaet for 2021 «Ingen skal etterlates: Urfolk og kravet om en ny sosial kontrakt». Men hva betyr egentlig det?

En sosial kontrakt er en uskrevet avtale som samfunn inngår for å jobbe sammen for å oppnå sosiale og økonomiske fordeler. I mange land, der urfolk har blitt fordrevet fra sine land, deres kulturer og språk har blitt degradert og folkene har blitt marginalisert fra politisk og økonomisk aktivitet, ble de aldri inkludert i den sosiale kontrakten fra begynnelsen. Den sosiale kontrakten ble utarbeidet blant den dominerende befolkningen.

Selv om det finnes internasjonale lovverk for å håndtere ulikhetene til urfolk, har ikke alle begynt på den kollektive reisen for å sikre at ingen blir etterlatt. Derfor trengs en ny sosial kontrakt som et uttrykk for samarbeid for sosiale interesser og felles beste for menneskeheten og naturen.

Den nye sosiale kontrakten må være basert på ekte deltakelse og partnerskap som fremmer like muligheter og respekterer alles rettigheter, verdighet og friheter. Urfolks rett til å delta i beslutningstaking er en sentral komponent for å oppnå forsoning mellom urfolk og stater.

Les også: En etioper blant samer

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19