Kvinners rettigheter og kampen mot sult

0
663
Farming

Farming
04.03.13 «Å dele makt med kvinner er en snarvei i kampen mot sult og underernæring, og den mest effektive måten å realisere retten til mat», ifølge FNs spesialrapportør Olivier De Schutter. Han oppfordrer verdens regjeringer til å vedta strategier for matsikkerhet som tar for seg kulturelle begrensninger og omfordeler rollene mellom kvinner og menn.   

«Familielandbruk har blitt gradvis feminisert siden menn ofte forlater gården for å lete etter arbeid. Likevel blir disse kvinnene, som i økende grad bærer byrden av å drive gårder og forsørge familier, altfor ofte nektet midlene til å forbedre sin situasjon – både på og utenfor gården», understrekte De Schutter da han presenterte sin rapport om kjønn og retten til mat til FNs menneskerettighetsråd i dag i Genève.

Som et umiddelbart første steg anbefaler spesialrapportøren å fjerne alle diskriminerende lover og praksiser som begrenser kvinners tilgang til landbruksressurser. Byrden av omsorgsansvar i hjemmet må også reduseres gjennom offentlige tjenester og tiltak, som for eksempel barnepass, rennende vann og elektrisitet. Oppgaver som for eksempel henting av vann og barne- og eldreomsorg kan faktisk tilsvare rundt 15% av BNP i mellominntektsland og så mye som 35% i lavinntektsland.  

De Schutter etterlyste også fornyet fokus på utdanning. Statistikk fra et utvalg av land viser at så mye som 55% av reduksjonen i sult i perioden 1970-1995 kan forklares av forbedrete situasjoner for kvinner i samfunnet. Fremgang i kvinners utdanning (43%) var nesten like viktig som den kombinerte effekten av økt tilgang til mat (26%) og fremskritt i helsesektoren (19%).

«Hvis kvinner får lik mulighet til utdanning, faller de fleste bitene av sikkerhetspuslespillet på plass av seg selv», sa spesialrapportøren. «Fokuset på ernæring vil styrkes i hjemmet, barns helse vil forbedres og sosiale systemer vil endres – av kvinner, for kvinner – for å gi støtte med størst mulige ringvirkninger».

De Schutter utpekte spesielt et program i Bangladesh, “Challenging the Frontiers of Poverty Reduction Scheme”, som et eksempel på hvordan sosial støtte kan tilbys på måter som tar hensyn til kvinners begrensinger, samtidig som det arbeides for å redusere disse begrensningene. Programmet involverer blant annet omfattende opplæring i kapitalforvaltning og sosial utvikling.

«Men det er en tynn linje mellom å ta spesifikke restriksjoner i betraktning og å forsterke kjønnsroller og stereotyper», advarte De Schutter. «Strategier for matsikkerhet må vurderes i henhold til evnen til å utfordre kjønnsroller og styrke posisjonen til kvinner i samfunnet».