Mål 12

Bærekraftig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist.

For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.

Innen 2030 skal man ha oppnådd en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser. Man skal ha halvert andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusert svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting.

Innen 2030 skal man ha betydelig redusert avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk. Man skal ha stimulert selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner.