Siste stikk for malaria?

0
691


25. APRIL, 2014 – Et økende antall land har lansert nasjonale mål for å bekjempe malaria, men en årsrapport estimerer at tallet for malariatilfeller i 2012 fortsatt er svært høyt – hele 207 millioner. 627 000 mennesker døde av malaria samme år, de fleste av dem barn i Afrika sør for Sahara.

I Afrika dreper malaria fortsatt ett barn hvert eneste minutt. Dette innebærer 60 barn i timen, 1440 i løpet av en dag og 10 080 hver eneste uke.

På Verdens malariadag fokuserer vi på å bistå land med å utslette malaria. Dette er ikke en utopi, men et oppnåelig mål. Og de gode nyhetene er at tiltak for å kontrollere og bekjempe malaria har reddet omtrent 3.3 millioner liv siden 2000. I tillegg er dødsraten redusert med 42 % globalt og 49 % i Afrika.

Malaria er en sykdom som skyldes parasitter og kan forebygges og helbredes. Sykdommen overføres til mennesker via bitt fra infisert mygg. Man kan bli delvis immun for sykdommen etter årevis med utsettelse for infeksjonen. Men det gir aldri fullstendig beskyttelse, det reduserer kun risikoen for svært alvorlige tilfeller. Det er grunnen til at de fleste malariadødsfall i Afrika skjer blant barn.

Malaria er ikke kun er afrikansk problem. Omkring halvparten av jordens befolkning er i risiko for å få sykdommen, da den også finnes i Asia, Latin-Amerika og i noen grad i Midtøsten og deler av Europa. I 2013 var det 97 land og territorier som hadde jevnlige utbrudd av malaria.

I anledning Verdens malariadag uttaler FNs generalsekretær Ban Ki-moon: «Jeg vil gjerne rose de mange dedikerte partnere, hvis felles innsats har reddet 3 millioner liv siden 2000. Dødeligheten for malaria er redusert med mer enn 40 % og mange land er nær ved å utrydde sykdommen».

Kampanjen «Invester i fremtiden – Bekjemp Malaria» (Invest in the future – Defeat malaria) streber etter å styrke den politiske viljen til å bekjempe malaria og øke den økonomiske støtten. Mer enn en halv million mennesker dør fortsatt hvert år av malaria, det er altfor mange som ikke blir testet, det er altfor mange tilfeller som ikke behandles. Investeringer i fremtiden og politisk vilje er viktig for å bekjempe denne sykdommen, en gang for alle.

DU kan delta i kampen mot malaria! Bruk hashtaggen #defeatmalaria på Twitter