Månedens nordiske profil: Camilla Brückner

0
666
Camilla-Bruckner

Camilla-Bruckner
Brückner ble oppnevnt til direktør for det nordiske representasjonskontoret for FNs utviklingsprogram (UNDP) februar 2012. Hun har 22 års erfaring fra utviklingspolitikk og ledelse, i både danske og internasjonale organisasjoner. Brückner arbeidet tidligere som assisterende stabssjef og visedirektør for UNDPs lederkontor. Før dette arbeidet hun ved det danske utenriksministeriet i 13 år.

I tillegg til dette har hun arbeidet som nasjonal ekspert i EU-kommisjonen, og hatt forskningsstipendiat ved senteret for europapolitiske studier.

Som direktør for UNDPs nordiske kontor, basert i FN-byen i København, er Brückner ansvarlig for å utvikle og videreutvikle partnerskapet med UNDPs nordiske partnere og hoveddonorer. Inkludert i dette arbeidet er dialog vedrørende de ulike politiske problemstillingene ved UNDPs mandat, forsvarsarbeid og kommunikasjon med nordiske myndigheter, sivile samfunn, media og privat sektor.

UN BuildingHvorfor FN?

Jeg har lenge vært en varm tilhenger av multilaterale systemer og har også arbeidet i EU. Min oppvekst i et internasjonalt miljø har uten tvil preget meg i denne retningen. Jeg er overbevist om at dialog mellom stater og felles løsninger er veien vi må gå for å bevare fred og sikkerhet, samt en bedre fordeling av verdens goder. Da jeg, som ansatt i det danske utenriksministeriet, fikk mulighet til å bli utstasjonert til Danmarks FN misjon i New York, var det ingen tvil. Her oppstod det en mulighet for å jobbe i selveste FN, og å lære systemet å kjenne innenfra. Som en mellomstatlig organisasjon som konstant skal balansere mange motstridene interesser, er FN ikke perfekt; men hvis vi ikke hadde hatt et FN i dag ville vi nok ha oppfunnet det. FN utfører mange viktige og livreddende oppgaver, samtidig som organisasjonen konstant arbeider for en mer bærekraftig utvikling for oss alle. Det gir en stor personlig tilfredsstillelse å arbeide for noe jeg tror på.

Hva har vært de største utfordringene du har møtt på så langt i din FN karriere?

FN er bygget opp rundt demokratiske prinsipper, alle land har en stemme og retten til å bli hørt. UNDP, som jeg arbeider for, er en meget gjennomsiktig og åpen organisasjon. Det er noen meget viktige grunnsteiner, men det betyr også at systemet kan virke tungt og byråkratisk fordi det kan ta tid å finne løsninger som er akseptable for alle, men som til gjengjeld er mer bærekraftige. Det kan derfor noen ganger kreve tålmodighet for å få alle om bord.

Som sjef for UNDP i de nordiske landene håndterer du 5 land, 3 av disse landene har nådd FN målet med å bidra 0,7 % av brutto nasjonal inntekt (BNI) til offisiell utviklingsbistand (ODA). Føler du at utviklingsbistanden bærer frukt?

De nordiske landene er veldig betydningsfulle partnere, både fordi de opprettholder målet om å tildele 0,7 % av BNI til bistand, men også fordi de er sterke støttespillere til det multilaterale systemet, og interesserer seg for hvilke retninger og prioriteringer de skal følge. Det er ingen tvil om at utviklingsbistand bærer frukt, det er dokumentert i mange undersøkelser fra blant annet UNU-Wider og evalueringer av uavhengige enheter. Utviklingsbistand har vært en katalysator for fremgang i mange land – det er også den historien vi forsøker å fortelle i kampanjen ‘verdens beste nyheter’ som vedlikeholdes av ulike frivillige organisasjoner, det danske utenriksministeriet, FN og private virksomheter.

Ved å støtte land i arbeidet for å utvikle og gjennomføre en mer bærekraftig politikk med økte investeringer i helse, utdannelse og bedre myndighetstyring, og ved å overføre erfaringer fra et land til et annet, kan utviklingsbistand bidra til å skape de rette rammene for stabilitet og økte investeringer. Dette kan igjen lede til økt vekst, flere jobber og mer velferd, noe som igjen kan øke fred og stabilitet samtidig som det kan redusere flyktningstrømmer og forbedre levervilkårene for flere.

FN i Danmark innviet nylig et nytt hovedkvarter. Det overrasket mange i Danmark å høre at København er et av de største knutepunktene for FN i verden. Hvorfor Danmark?

København er i dag den sjette største byen, i FN sammenheng, i den vestlige verden, hvis vi regner antall ansatte. Det er omkring UN CIty21250 ansatt i FN-organisasjoner, tilknyttede enheter og internasjonale organisasjoner representert i FN-byen [som er et bygg spesielt oppsatt for FN-organisasjoner i København], i Danmark. FN-organisasjonene peker selv på at det er mange fordeler ved en plassering i København. En høyt utdannet arbeidsstyrke, velfungerende infrastruktur, et velfungerende samfunn og sikkerhetsnivå, og plasseringen i en sentral tidssone, gjør det mulig å arbeide parallelt med de primære innsatser i Afrika og Midtøsten, men også med kollegaer i Asia og Amerika, i løpet av en arbeidsdag. På samme tid er plasseringen i København naturlig i forhold til de nordiske landene, som er viktige og konstruktive samarbeidspartnere og donorer. Det hjelper også at den danske stat betaler husleien for FN-byen.

For Danmark er det til gjengjeld også en fordel å kunne fastholde tett og bred kontakt med FN-systemet gjennom organisasjonenes plassering i København. Danmarks internasjonale engasjement, og rolle som sentral bistanddonor, plasserer FN sentralt i dansk utenriks- og utviklingspolitikk. Det er også mange andre positive sider med FNs tilstedeværelse i København: det skaper arbeidsplasser og adgang til innkjøp, det fremmer Københavns image som en internasjonal storby, men [er] også generelt [positivt] for Danmarks internasjonale forretningsmiljø, for turismen, kulturen og så videre.