Månedens nyhetsbrev: Plastavfall

0
642
Intro plastic

Intro plastic
Pl
astavfall er hovedtemaet for det nordiske nyhetsbrevet denne måneden!

Den islandske turistindustrien promoterer Island som en «naturlig» og «ren» destinasjon. Men den franske fotografen Julien Joly ble møtt med et annet syn da han dro til Hornstrandir – plast.

Det har lenge vært en utbredt tankegang at marin forsøpling har mindre skadefølger – havet tar det jo? Uheldigvis har vi tatt feil. Nå er Stillehavets avfallsøy på størrelse med den amerikanske staten Texas.

For å spre kunnskap om verdens massive plastforsøpling har det finske FN-forbundet lansert en konkurranse hvor man kan foreslå navn til hva de kaller det «Åttende kontinent» – Stillehavets avfallsøy.

I gjennomsnitt bruker en europeer 198 engangsplastposer i året – et alarmerende høyt antall. Nå har Europaparlamentet stemt over en resolusjon som gjør visse plastposer forbudt fra år 2020.

Månedens nordiske profil er Bo Schack fra UNHCR, som forteller oss om det vanskelige arbeidet med å yte bistand til flyktninger og internt fordrevne i Afghanistan.

Les nyhetsbrevet her: http://unric.org/no/newsletter/26800-manedens-nyhetsbrev-plastavfall

Vil du melde deg på nyhetsbrevet? Følg linken: http://unric.us1.list-manage2.com/subscribe/post?u=2044b892348c3f52aff9ff8d6&id=4c41311890