Menneskeheten er avhengig av et bærekraftig naturmangfold

Et skogområde på størrelse med en fotballbane går tapt hvert tredje sekund. Halvparten av korallrevene er allerede ødelagt. Det er på høy tid vi tar grep for miljøets skyld. Siden 1972 har FN markert 5. juni som Verdens miljødag for å øke bevisstheten om miljøspørsmål.

Økosystemene til havene og skogene er selve lungene til planeten vår som produserer oksygenet vi puster inn. Vi er helt avhengig av dette for å kjempe mot klimaendringene og styrke fotosyntesen.

Mennesket blir vitne til de gradvise konsekvensene av planetens ødeleggelse. «Nedbrytningen av den naturlige verden undergraver velferden til 3,2 milliarder mennesker – eller 40 prosent av menneskeheten», sier FNs generalsekretær António Guterres i sin pressemelding på Verdens miljødag.

Planeten er vårt eneste hjem. Den gir oss de grunnleggendene nødvendighetene i livet – vann, mat og husly. Klimaendringer og tap av biologisk mangfold vil på lang sikt føre til flere kriser. Men, naturen har en unik evne til å komme seg raskt, hvis den får en skikkelig sjanse til å gjøre det. Når vi så smått begynner å se lyset i enden av pandemi-tunnelen, må nå vi rette fokuset mot beskyttelsen og gjenoppretting av økosystemene.

Bærekraftig bruk av vannressurser må økes gjennom smarte løsninger. Foto: Hanson Lu / Unsplash

Et voksende problem

Tap av økosystemer gjør det også mulig for patogener, som koronaviruset, å spre seg til mennesker som ikke har utviklet immunitet mot det. For å unngå flere verdensomspennende pandemier, må vi takle årsakene til problemet i stedet for å ta i bruk midlertidige løsninger.

Tiltak for å beskytte økosystemene må iverksettes. Vi må finne nye måter å håndtere vannressursene våre på en forsvarlig måte slik at nesten 80 prosent av avløpsvannet ikke slippes ut i miljøet ubehandlet. Landareal på størrelse med Kina må også gjenopprettes for at økosystemene skal få kommet seg.

Vi har makten

Gjenoppretting av miljøet er mulig hvis vi tar tak nå. Naturen har en fantastisk evne til å komme seg, Tsjernobyl-ulykken er levende bevis på dette. Se hvordan Tsjernobyl har blitt et habitat for dyreliv. Som det fremgår i Our Planet-dokumentaren, 30 år etter en av de mest ødeleggende katastrofene i morderne historie, har ville planter og dyr nå begynt å dukke opp igjen.

Hvis vi tar ansvar for systemene og fremgangsmåtene som for tiden ødelegger naturen,

Skog
Blant annet øker ødeleggelsen av skogens økosystemer risikoen for spredning av smittsomme stoffer. Foto: Angela Benito / Unsplash

kan vi være vitne til økosystemgjenoppretting raskere enn vi tror. Vi kan nyte ren luft, vann og mat samtidig som vi etterlater en blomstrende og bærekraftig planet til neste generasjon.

5. juni kommuniserer FN hvor viktig det er å slutte å eksploatere og ødelegge planeten vår og dens økosystemer. Verdens miljødag markerer begynnelsen på FNs tiår om økosystemgjenoppretting.

“Vi har fortsatt tid til å reversere skaden vi har gjort. Derfor lanserer vi FNs tiår for økosystemgjenoppretting på denne verdensmiljødagen. ” sier generalsekretær Guterres.

For å lære mer om den globale restaureringsbevegelsen, sjekk ut spillet som lar deltakerne oppdage måter man kan beskytte økosystemene på. Bruk emneknaggene #GenerationRestoration og #WorldEnvironmentDay og bli inspirert av hvordan UNRIC praktikantene tar hverdagslige grep for miljøet.

Les også: Biologisk mangfold: Vi er en del av løsningen

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19