Biologisk mangfold: Vi er en del av løsningen

Vårt biologiske mangfold avtar i en alarmerende og uventet hastighet, og presset på naturen øker. Vi tømmer ressursene raskere enn naturen er i stand til å fylle dem på. 22. mai er den internasjonale dagen for biologiske mangfold og årets tema er Vi er en del av løsningen.

I forkant av dagen for biologisk mangfold sa FNs generalsekretær António Guterres i sin at koronapandemien ytterligere har minnet oss på hvor nær mennesker og natur er.

«Vi må beskytte naturen, gjenopprette økosystemer og skape en balanse mellom oss og planeten. Gevinstene vil være enorme,» sa Guterres.

«Hvis vi snur tapene av biologisk mangfold, kan vi forbedre menneskers helse, realisere bærekraftig utvikling og takle klimakrisen.»

Når det internasjonale samfunnet blir bedt om å revurdere sitt forholdet til naturen, er en ting helt klart: til tross for våre teknologiske fremskritt, er vi helt avhengig av sunne og levende økosystemer for vann og mat, medisin, klær, drivstoff, beskyttelse og energi.

Årets tema for dagen er «Vi er en del av løsningen».

«Vi har alle en rolle å spille,» sa generalsekretæren i sin tale. “Å ta bærekraftige valg er avgjørende. Alle, overalt, må velge å leve bærekraftig.”

Biologisk mangfold er en forutsetning for sivilisasjonen vår. Omtrent 20 prosent av alt animalsk protein kommer fra fisk og gir mat til 3 milliarder mennesker. Over 80 prosent av det menneskelige kostholdet kommer fra planter. I tillegg er 80 prosent av befolkningen som bor på landsbygda i utviklingsland, avhengige av planter for medisin.

Redusert biologisk mangfold er en trussel mot alt dette, inkludert vår egen helse. Det er bevist at tap av biologisk mangfold kan føre til flere zoonoser – infeksjonssykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker. Men, hvis vi holder det biologiske mangfoldet intakt, kan det gi oss gode verktøy for å bekjempe pandemier som den som er forårsaket av Coronaviruset.

For mer informasjon, besøk nettstedet til den internasjonale dagen for biologisk mangfold eller FNs tiår for restaurering av økosystemer.

Nedenfor kan du se talen til generalsekretær António Guterres:

Se også: Den internasjonale dagen for biologisk mangfold 2021

Les også:

En verden uten bier er en verden uten mat

Beskytt hvalene for å beskytte planeten

 

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19