FN-offiser hedrer arven etter tidligere generalsekretær Dag Hammarskjöld

0
697

24. mars 2011 – Verdiene og ideene som FNs tidligere generalsekretær Dag Hammarskjöld sto for – fra å være forkjemper for menneskerettigheter, til å fremme demokrati og å kjempe mot fattigdom – er mer relevante enn noen sinne, selv et halvt århundre etter hans død, sa en senior FN-offiser til en forsamling i Espoo, Finland, i dag.

Kiyp Akasaka, FNs visegeneralsekretær for kommunikasjon og offentlig informasjon, snakket under et forum som var viet til å diskutere arven etter Hammarskjöld. Han fortalte at verdiene Hammarskjöld uttrykte som FN-sjef ”forblir uforandret” i dag, til tross for de enorme globale forandringene i løpet av de siste femti årene.  

”Bevisstheten han inspirerte til i FN – for aktiv tjeneste for fellesinteresser – er nå manifestert på mange av FNs arbeidsområder,” sa Akasaka til Hanaforum. Som eksempler nevnte han omfavnelsen av menneskerettighetene, kampen mot straffefrihet, spredningen av demokratiske prinsipper, bevaringen av det globale fellesskapet, og kampen for å nå FNs tusenårsmål innen 2015.

“Denne bevisstheten er tydelig i live i dag. Vi ser de mest dramatiske resultatene gjennom de revolusjonære forandringene som finner sted i Midt-Østen og i Nord-Afrika.”

Hammarskjöld var den andre generalsekretæren i FN, og tjenestegjorde fra april 1953 til september 1961. Han døde da under tjeneste i en flystyrt i det som i dag er Den Demokratiske Republikken Kongo, der han var for å bidra til å løse en krise. Han ble tildelt Nobels fredspris senere det året.

Akasaka sa at Hammarskjöld fremdeles inspirerer FN-personale i dag med sitt syn på at ”vår fremtid er det vi klarer å skape,” men han la til at for at verden i dag skal forbli sterk, og fortsatt bidra til forandring, må de 192 medlemslandene demonstrere sin aktive støtte.

“Det vil fortsatt kreves at myndigheter gir prioritet til generelle globale goder, heller enn til spesifikke nasjonale interesser. Dette er ikke en abstrakt uttalelse. Medlemsstater og regjeringer består av individer – menn og kvinner – viss visjon og medfølelse skaper de institusjonene og den ånden som utgjør FNs sjel. De forente nasjoner er oss, og verdiene som forener oss må forsette og være de samme verdiene som motiverer FN.