Rwanda: Aldri igjen – om å minnes og om å forebygge

0
853


7. APRIL, 2014 – På tross av hvor grusomt det er finner folkemord sted, igjen og igjen, over hele verden. I dag er det 20 år siden Rwanda opplevde en av de verste grusomhetene i moderne tid.

Mer enn 800.000 uskyldige mennesker mistet livet da folk begynte å drepe deres naboer. Derfor holder vi i dag en minnedag for ofrene for folkemordet i Rwanda. Vi husker de mennesker som ble drept, ærer de overlevende og roser de tragisk få som forsvarte deres medmennesker.

Men fra asken har folkemordet Rwanda funnet en ny vei til et mer fredfylt samfunn. I dag fungerer politikere og  sivilsamfunnet som ambassadører i verden. De lærer andre om konsekvensene av folkemord og advarer om tidlige faresignaler.

Folkemord begynner alltid i det små, blant annet gjennom farlige hatefulle ytringer, som deler samfunnet i to leirer: «oss» og «dem». I folkemordet Rwanda spilte hatefulle nyhetsartikler og radiokringkasting en stor rolle. Dehumaniserende retorikk var grunnlaget for overgrepene.

Regjeringer er alltid ansvarlige for folkemord, enten ved å eksplisitt eller implisitt støtte det. Masseovergrep er vitnesbyrdet om en feilet stat. For det er staten som er ansvarlig for å beskytte dets befolkning og tilby sikkerhet innenfor landegrensene.

I år fant en internasjonal konferanse om folkemord sted i Brüssel, en todagskonferanse som brakte sammen akademikere, politikere, diplomater og sivilt samfunn fra over 130 stater. Målet med konferansen var å dele fortidens lærdom for å sørge for at frasen «aldri igjen» ikke kun blir en frase, men et konkret mål for det internasjonale samfunnet.

Konferansen ga en sjanse til deltagerne om å minnes fortidens grusomheter og oppfordret beslutningstakere til å gjennomføre konkrete tiltak for å beskytte alle mennesker.

Å sørge for ansvarliggjøring for overgripere var et klart budskap. Folkemord kan kun hindres gjennom dedikert forebyggingsarbeid. Det internasjonale samfunnets ansvar om å beskytte og utviklingen av internasjonal strafferett er noen av grunnsteinene for å sørge for at «aldri igjen» blir en realitet. Men visegeneralsekretær Jan Eliasson minner om at repeteringen av «aldri igjen» er et tegn på at vi allerede har feilet.

Derfor ønsker generalsekretær Ban Ki-moon å minne oss all om at vi både må minnes de døde og beskytte liv i fremtiden.

«Å forebygge folkemord er et delt ansvar. Stater må opprettholde deres forpliktelser som følger av internasjonal lov for å forebygge overgrep og beskytte deres befolkninger», understreker han.