Norden topper pressefrihetsindeksen for 2023

Hvert år den 3. mai, som markerer Verdens pressefrihetsdag, publiserer Reportere uten grenser (RSF) World Press Freedom Index. Den 21. utgaven av indeksen kaster lys over store og radikale endringer knyttet til politiske, sosiale og teknologiske omveltninger. 2023 er det andre året pressefrihetsindeksen vurderes etter fem nye indikatorer: politisk kontekst, juridisk rammeverk, økonomisk kontekst, sosiokulturell kontekst og sikkerhet.

Forskjellen mellom sant og usant blir stadig mer uklar. 2023-indeksen setter søkelyset på de raske effektene den falske innholdsindustrien, inkludert massive desinformasjons- og propagandakampanjer, har hatt på pressefriheten. Desinformasjon, falske nyheter, propaganda, bemerkelsesverdig utvikling av kunstig intelligens og stadig mer tukling med medieinnhold utgjør en stor trussel mot pressefriheten.

Journalistikk under press

Indeksen evaluerer miljøet for journalistikk i 180 land og territorier. Situasjonen er «svært alvorlig» i 31 land, «vanskelig» i 42, «problematisk» i 55 og «god» eller «tilfredsstillende» i 52 land. Dette betyr at miljøet for journalistikk er «dårlig» i syv av ti land.

Pressfreedom-UN
86 journalister og mediearbeidere ble drept rundt om i verden i 2022 – én hver fjerde dag. © UNESCO

Bare tre av ti land har tilfredsstillende miljø for journalistikk. De aller fleste land i verden har dårlige eller svært dårlige forhold for journalistikk, noe som er direkte relatert til demokratiets tilbakegang i de samme landene.

Island tre plasser lavere enn i fjor

Fire av de nordiske landene er blant de fem beste på indeksen. For syvende år på rad topper Norge indeksen. Et ikke-nordisk land er imidlertid rangert som nummer to, nemlig Irland. Det femte nordiske landet, Island, er rangert som nummer 18 – tre plasser lavere enn i fjor. Island rangerte som nummer en på indeksen i 2008 og som nummer to i 2010. Ifølge RSF skyldes Islands rangering at uavhengigheten til islandske medier allerede er svekket av markedets lille størrelse, og står overfor trusler fra fiskeindustrien, som er landets største økonomiske sektor.

Asiatiske land på de tre nederste plassene

Asiatiske land er på de tre siste plassene. Vietnam er på tredje siste plass, som er verdens tredje største fangevokter av uavhengige journalister og kommentatorer. Verdens største fangevokter av journalister og en av de største eksportørene av propaganda, Kina, har falt helt ned til nest siste plass. Nord-Korea ligger nederst på rangeringen.

Pressfreedom-UN
Retten til ytringsfrihet er en forutsetning og en pådriver for å nyte alle andre menneskerettigheter. © Michal Matlon/Unsplash

Modige kvinnelige journalister

Niloofar Hamedi, Elaheh Mohammadi og Narges Mohammadi er tre iranske journalister som har blitt arrestert for sitt modige journalistikk arbeid. Deres arbeid og engasjement for sannhet og ansvarlighet har gjort dem utnevnt til vinnere av UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2023. Deres arbeid har ført til en historisk kvinneledet revolusjon, som blir hedret over hele verden.

Pressfreedom-UN
Niloofar Hamedi, Elaheh Mohammadi og Narges Mohammadi har blitt kåret til prisvinnerne av UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize i 2023. © UNESCO

 

Det er viktigere enn noen gang å hylle alle journalister som hindres i å gjøre jobben sin, og som opplever trusler og angrep på sin personlige sikkerhet. Vi må jobbe aktivt for å sikre pressefriheten, som er en av bærebjelkene i demokratiet.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19