Norge har blitt valgt inn i FNs menneskerettighetsråd

0
645

I går ble Norge sammen med 18 andre land, deriblant USA, valgt inn som medlem av FNs menneskerettighetsråd. Rådet erstattet menneskerettighetskommisjonen i 2006 og består av 47 land. Nye land blir årlig valgt av Generalforsamlingen for en periode på tre år. Norge starter sin periode den 19. juni.

Dette er første gang Norge blir valgt, og nyheten ble godt mottatt av utenriksminister Jonas Gahr Støre: ”Jeg er glad for at vi nå er valgt inn som medlem av FNs menneskerettighetsråd. Samtidig er det nå arbeidet for alvor begynner. De tre neste årene skal vi delta aktivt i rådets arbeid ved å ta vår del av ansvaret og arbeide målrettet for fremme av menneskerettighetene”.

Les mer om FNs menneskerettighetsråd her.

Kilder: Utenriksdepartementet.

Foto: FN/Evan Schneider