Mest tillit til FN i nordiske land

0
702

Mer enn 75 % av dansker, finner, islendinger og svensker stoler på FN i følge Eurobarometer, EU sitt organ for offentlige statistiske undersøkelser. Tillit til FN er betydelig høyere i de nordiske landene enn i et gjennomsnittlig EU land, der 50 % har tillit til den internasjonale organisasjonen. Island (en kandidat for EU-medlemskap) topper listen med 82 % borgere med tillit til FN, fulgt av Danmark med 77 %, og Finnland og Sverige med 75 %.

Av landene som var med i undersøkelsen var det minst tillit i den greske (23 %) og den kypriotiske (31 %) befolkningen.

Norge er det eneste nordiske landet som ikke er dekket av Eurobarometer.

Eurobarometer 43 ble offentliggjort i februar 2011.