Norge leder koalisjon for å stoppe plastforurensning innen 2040

 

FNs miljøforsamling vedtok den historiske resolusjonen 5/14 i mars 2022, hvor man startet forhandlinger om en forpliktende internasjonal avtale for å stoppe plastforurensning. Nylig annonserte Norge og Rwanda at de sammen har tatt initiativ til å etablere en Høyambisjonskoalisjon for å stoppe plastforurensning. Koalisjonen vil lage globale lover og regler som vil føre til slutt på plastforurensning innen 2040.

– Vi tok initiativ til å samle en gruppe ambisiøse land for å jobbe sammen for en effektiv miljøtraktat som etablerer globale regler og stopper plastforurensning innen 2040, sa Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

En av våre største trusler

Plastforurensing
PLASTFORURENSING: Mengden plastavfall har firedoblet seg de siste fire tiårene. Foto: UN Photo/Martine Perret

Initiativet kommer ikke på et tilfeldig tidspunkt. Plastavfall har firedoblet seg de siste fire tiårene, og UNRIC skrev tidligere i år om hvordan 85 % av søppel i havet er laget av plast. Hvert år slippes det ut mellom 8 og 12 millioner tonn plast i havet, og innen 2050 regner man med at det vil være mer plast enn fisk i havet. FNs generalsekretær António Guterres har gjentatte ganger snakket om hvordan vi bør slutte å bruke engangsplast for å beskytte havene våre.

«Våre dyrebare hav blir brukt som en søppelhaug og drukner i plastforurensning. Det er på tide å bryte vanen med engangsplast.»

Utviklingen ser heller ikke ut til å være på rett vei. Dersom det ikke innføres nye tiltak, vil plastavfallet i elver og innsjøer øke fra 109 millioner tonn i 2019 til 348 tonn i 2060, mens den totale plastmengden i havet i samme periode anslås å øke fra 30 millioner tonn til 145 millioner tonn.

– En uakseptabel byrde for kommende generasjoner

Plastindustrien bruker mer enn 10 000 kjemikalier, hvorav over 2400 kan være helse- og miljøskadelige. Plastforurensning utgjør en stor trussel mot økosystemer, biologisk mangfold, klima og menneskers helse.

Under lanseringen av koalisjonen på mandag beskrev Rwandas miljøminister Jeanne d’Arc Mujawamariya jordas tilstand og konsekvensene man står overfor som følge av den.

Plastposer
FORBUDT: I Rwanda innførte man allerede i 2008 en lov som forbyr bruk av plastposer. Foto: Unsplash/Brian Yurasits

«Dette er en uakseptabel byrde for kommende generasjoner. Plastforurensning utgjør en krise for planeten vår som påvirker menneskers helse, biologisk mangfold og klima.»

Rwanda har selv vært tidlig ute med regelverk rundt bruk av plast, og innførte forbud mot plastposer allerede i 2008. I 2019 tok det afrikanske landet et nytt oppgjør med plastforbruk ved å innføre en lov som forbyr engangsplast.

Internasjonalt samarbeid

Land som har sluttet seg til initiativet ledet av Norge og Rwanda er Peru, Tyskland, Senegal, Georgia, Storbritannia, Portugal, Chile, Danmark, Finland, Sverige, Island, Costa Rica, Ecuador, Canada, Sveits, Portugal, Frankrike, Sør Korea og Den dominikanske republikk.

Målet er å stoppe plastforurensning innen 2040. For å nå dette er det satt tre delmål: begrense plastforbruk og produksjon til bærekraftige nivåer, muliggjøre en sirkulær økonomi for plast som beskytter miljøet og menneskers helse, og oppnå miljøriktig håndtering og resirkulering av plastavfall.

Den norske regjeringen har bekreftet at Høyambisjonskoalisjonen vil møtes i New York om kort tid for forberedelser til det første forhandlingsmøtet som vil foregå i Punta del Este i Uruguay den 28. november i år.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19