Norge øker støtte for å fremme ytringsfrihet og kulturelle rettigheter

Norge har inngått en ny avtale med UNESCO om å gi 200 millioner kroner til støtte for innsatsen for ytringsfrihet, kunstnerisk frihet og verdensarv. Avtalen ble undertegnet på FN-dagen 24. oktober.

«Beskyttelse av journalister og kunstnere og deres virke er svært viktig i en tid hvor ytringsfrihet og kulturelle rettigheter er under press i mange land. Blant annet i Ukraina ser vi betydningen av Unescos arbeid for pressefrihet og beskyttelse av kunstnerisk virke og kulturarv», sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding fra regjeringen.

Norge har et sterkt engasjement for UNESCOs arbeid. I 2021 var Norge den den tredje største giveren av frivillige bidrag til organisasjonen. Det er nå kjent at regjeringen også vil opprettholde sitt generøse bidrag da den nye avtalen vil gjelde for perioden 2022-2025.

Takker Norge for støtten

Generaldirektør i UNESCO, Audrey Azoulay, er takknemlig for Norges engasjement for å fremme fred og menneskerettigheter. Foto: UN Photo/Loey Felipe

«På FN-dagen signerte UNESCO og Norge en ny fireårsavtale. Jeg takker Norge for støtten, som er mer nødvendig enn noen gang for å fremme fred og menneskerettigheter i verden gjennom arv, kunstnerisk frihet, ytringsfrihet og sikkerhet for journalister», sa generaldirektør for UNESCO Audrey Azoulay.

Den nye avtalen inkluderer blant annet en økning på 3 millioner kroner årlig til UNESCOs innsats for å ivareta ytrings- og informasjonsfriheten gjennom flergiverprogrammet for ytringsfrihet og sikkerhet for journalister.

UNESCO spiller en nøkkelrolle i å dokumentere og forhindre angrep mot journalister og bekjempe straffrihet, i tråd med FNs handlingsplan for journalisters sikkerhet og straffefrihet og FNs bærekraftsmål 16.10 for å sikre offentlig tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende frihet.

Angkor Wat
Deler av den økte støtten vil gå til Verdensarvfondet som kan finansiere steder på UNESCOs verdensarvliste under visse omstendigheter. Avbildet er Angkor Wat i Kambodsja. Foto: Vicky T/Unsplash

Betydelige deler av støtten vil også gå til Verdensarvfondet, Heritage Emergency Fund, Aschberg Programme for artist and cultural professionals, og International Programme for the Development of Communication.

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) er en av FNs underorganisasjoner som ble etablert i 1945 for å bidra til å bygge fred gjennom internasjonalt samarbeid innen utdanning, vitenskap og kultur. Organisasjonen fokuserer på å nå sine mål gjennom å fremme utveksling av kunnskap og fri flyt av ideer for å oppnå gjensidig forståelse av hverandres liv.

Regjeringen varslet også at de øker støtten til FNs høykommissær for menneskerettigheter på FN-dagen 24. oktober.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19