Økt norsk støtte til FNs arbeid for menneskerettigheter

Norge har signert en ny samarbeidsavtale med FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) som innebærer økt støtte til organisasjonens arbeid for menneskerettigheter. Den nye samarbeidsavtalen ble undertegnet 24. oktober, FN-dagen, som markerer datoen da FN-pakten trådte i kraft i 1945.

Michelle Bachelet
Tidligere høykommissær Michelle Bachelet under et besøk til Xinjiang i Kina. Foto: OHCHR

«FNs arbeid for å styrke menneskerettighetene er viktigere enn noen gang», sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Støtten øker fra 165 millioner kroner per år til 197 millioner kroner, ifølge pressemeldingen.

«Menneskerettigheter og demokrati er under press verden over. Denne utviklingen må vi kjempe mot, og her spiller OHCHR en nøkkelrolle. Gjennom vårt samarbeid med OHCHR bidrar Norge til å styrke høykommissærens handlekraft», sier Huitfeldt.

Norge har lenge vært en stor støttespiller for høykommissærens arbeid. Gjennom avtalen skal Norge bidra til OHCHRs arbeid i land som Colombia, Etiopia, Myanmar og Palestina.

Volker Türk
Den åttende og nåværende høykommissær for menneskerettigheter er Volker Türk, som etterfulgte Michelle Bachelet den 8. september i år. Foto: UN Photo/Manuel Elías

Avtalen skal støtte FNs arbeid med menneskerettighetsforkjempere og sivilsamfunnet, samt bekjempe diskrimineringen som møter millioner av mennesker over hele verden på bakgrunn av blant annet religiøs og etnisk bakgrunn, seksualitet og kjønnsidentitet.

I pressemeldingen understreker den regjeringen at de også vil bidra til OHCHRs innsats for å forebygge menneskerettighetsbrudd spesielt i forbindelse med krise og konflikt.

Les også: FN testes som aldri før

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19