Norge støtter internasjonalt samarbeid mot skogkriminalitet

I et forsøk på å håndtere den eskalerende krisen med ulovlig tropisk avskoging og skogkriminalitet har INTERPOL og FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) lansert andre fase av Law Enforcement Assistance Programme to Reduce Tropical Deforestation (LEAP II).  

Samarbeidet støttes av Norges internasjonale klima- og skoginitiativ (NICFI) og har som mål å styrke internasjonal rettshåndhevelse av skogkriminalitet. I tillegg så skal samarbeide oppløse globale kriminelle nettverk som tjener penger på skogødeleggelse.

Kongo-urfolk-skog-urskog
Medlemmer av et urfolkssamfunn som lever i skogene i en av de mest avsidesliggende regionene i Republikken Kongo. UNICEF/Vincent Tremeau

Andre fase av LEAP 

Den første fasen av LEAP, som ble gjennomført mellom 2018 og 2022, la grunnlaget for partnerskap med politimyndigheter over hele verden. Dette la også grunnlaget for en koordinert tilnærming til bekjempelse av organisert skogkriminalitet.   

LEAP II bygger på momentumet fra første fase. Andre fase vil foksuere på etterretningsdrevne operasjoner, samarbeid på tvers av etater og spesialisert kompetanse innen rettshåndhevelse.

Den nylanserte strategien tilbyr en unik verktøykasse for å hjelpe land i Latin-Amerika og Sørøst-Asia med å bekjempe skogkriminalitet.

skog-avskogning
Natur- og skogkriminalitet er et alvorlig og økende problem som utgjør en betydelig trussel mot miljøet og har negativ innvirkning på økonomisk og sosial utvikling, sikkerhet og styresett. © Unsplash/Gryffyn M

Et av kjennetegnene ved LEAP er vektleggingen av informasjonsdeling og samarbeid. Politibetjenter i frontlinjen vil benytte globale politidatabaser og etterretningsinformasjon for å identifisere kriminelle, spore ulovlige varebevegelser og avdekke tvilsomme virksomheter som opererer på tvers av jurisdiksjoner. Denne tilnærmingen viste seg å være vellykket i den første fasen. Det ble blant annet beslaglagt over 500 tonn ulovlig tømmer i den første fasen. I tillegg ble det gjort mange arrestasjoner og oppløsning av kriminelle nettverk over hele verden. 

Sterkt norsk engasjement   

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide understreket Norges engasjement for å bekjempe ulovlig hogst og skogkriminalitet. Norges betydelige støtte gjør det mulig for INTERPOL, UNODC og NICFI å samarbeide om etterforskning, straffeforfølgelse og kapasitetsbygging for å bevare regnskogen og bekjempe miljøkriminalitet.

Barth Eide-klima-miljøm
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide understreket at ulovlig hogst utgjør en betydelig fare for regnskogen, og at det ofte er innflytelsesrike personer og nettverk som tjener på denne virksomheten. © Regjeringen.no/Cecilie Stuedal

NICFI forplikter seg til å støtte bevaring av tropiske skoger globalt med opptil 3 milliarder kroner årlig. Initiativet har også som mål å øke velferden til lokalsamfunnene som bor i og rundt disse skogene. 

Les også: Norge leder koalisjon for å stoppe plastforurensning innen 2040 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19