2014 – ett år, fire saker.

0
659
Photo credits: Flickr/CC BY-NC-SA 2.0/CIMMYT

Photo credits: Flickr/CC BY-NC-SA 2.0/CIMMYT

13. JANUAR, 2014 – De er like forskjellige som Øst og Vest, natt og dag, og høyre og venstre. De dekker mangfoldige tema som landbruk, regionale utfordringer, vitenskap og ett folk. Men de har alle potensial til bidra til utvikling, på den ene eller annen måte.
FNs generalforsamling har bestemt at 2014 skal være året for familielandbruk, krystallografi, små øystater under utvikling og solidaritet med det palestinske folk.

Familielandbruk
Det er over 500 millioner familiedrevne gårder i verden. I mange regioner er de hovedprodusentene av matvarene konsumert hver dag. Over 70% verdens befolkning som lider uten matsikkerhet bor i rurale områder i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Sentral-Asia. Mange av disse driver med familiedrevet jordbruk, spesielt småbruk, med liten tilgang naturressurser, politikk og teknologi. Derfor spiller familiedrevet jordbruk og småbruk en viktig rolle i bekjempelsen av sult og fattigdom, sikringen av matsikkerhet og næring, forbedring av levekår, administrering av naturressurser, beskyttelse av miljøet, og oppnåelsen av bærekraftig utvikling, spesielt i rurale områder.
Les mer om året forfamilielandbruk her…

Krystallografi
krystaller kan finners overalt i naturen. I steinformasjoner som mineraler (eksempelvis edelstener og grafitt), kan man finne spesielt mye krystaller, men man også finne dem i snøfnugg, is og saltflak. Hvis du er en av dem som ikke har hørt om krystallografi trenger du ikke skamme deg. Den enkle forklaringen er at krystallografi kan produsere et tredimensjonalt bilde av en krystall, dette gjør man ved bruk av røntgen. Krystallografi underbygger utviklingen av praktisk talt all nytt materiell, fra hverdagslige produkter som datamaskin minne til flate tv-skjermer, biler og deler til fly. Les mer om Krystallografi her…

Små øystater under utvikling
Små øystater under utvikling er en gruppe land som fortsetter å være et spesielt tilfelle når det kommer til bærekraftig utvikling, med tanke på deres unike og spesifikke sårbarheter. De er kanarifuglen i verdens kullgruve. I gamle dager pleide gruvearbeidere nemlig å sende ned en kanarifugl først i gruven, for å se om det var trygt å fortsette. Kom kanarifuglen ikke tilbake visste man at noe var galt.
Dessverre er ikke alt i orden for de små øystatene under utvikling. De viser klare tegn på hvor påvirket av klimaendringene verden faktisk er. Mange av statene trues av flommer, og en stor del av befolkningen er nå klimaflyktninger.
I 2014 vil den tredje FN-konferansen vedrørende små øystater under utvikling bli holdt på Samoa. Les mer om FN-konferansen her…

Solidaritet med det palestinske folk
FNs generalforsamling sendte en klar støtteerklæring, mens de på samme tid opprettholdt graden av nøytralitet konflikten krever, til fredssamtalene som foregår i Midtøsten, da de godtok seks resolusjoner omhandlende Palestina og Midtøsten. I anledning Generalforsamlingens avstemning, ble FNs komité for utførelsen av palestinernes unektelige rettigheter oppfordret til å fortsette sitt arbeid, og organisere relevante aktiviteter i samarbeid med myndigheter, FN-systemet, mellomstatlige organ og det sivile samfunn. Flere medlemsstater var enige i at den beste løsningen på konflikten vil være en tostatlig løsning. Med pågående fredsforhandlinger ledet av den amerikanske statssekretæren John Kerry, er det mange som håper at man i år endelig kan se et lysglimt i enden av tunnelen på denne konflikten som har vart så lenge.