Norges karbonavtrykk fører til ras på HDI-indeksen

Norge, Finland og Island faller alle betraktelig på den nye rangeringen til FNs utviklingsprogram som for første gang inkluderer karbonavtrykk i sin rapport. Sverige og Danmark beveger seg derimot oppover listen, når hvert lands materialforbruk og CO2 utslipp tas i betraktning.

Norge har toppet HDI-indeksen de siste 15 årene, og ville fortsatt på førsteplass uten de nye klimaparameterne. Med justering etter klimaavtrykk faller; Norge fra 1. og helt ned til 16.plass, Island fra 4. til delt 30.plass med Finland. Danmark beveger seg opp fem plasser fra 10. til 5. mens Sverige øker sin rangering med kun en plass.

Les også: FNs utviklingsprogram i ny rapport: Norge på topp, men ulikhet hindrer global utvikling

Foto: UNDP/HDI-indeks

Irland er nå rangert høyest på den nye, miljøvennlige HDI-indeksen. Land som Australia, Singapore og Luxembourg opplever en særlig høy nedgang og mistet 72, 92 og 131 plasser hver. Av de 60 høyest rangerte landene på HDI-indeksen fra 2019 er det bare 10 som etter den nye justeringen beholder sin klassifisering.

Konklusjonen i den nye rapport er klar: Verden beveger seg altfor sakte i arbeidet om å lette det globale klimaavtrykket. Det grønne skiftet trenger ytterligere støtte for å muliggjøre den nødvendige, rettferdige overgangen til en grønn verdensøkonomi.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19