Mer penger til HIV-smittede kvinner

0
740
alt

alt

I følge Marius Trøseid i Leger uten Grenser, er økt økonomisk støtte til behandlingen av kvinner med HIV og AIDS nødvendig for å nå FNs tusenårsmål. Tusenårsmål nummer seks slår fast at alle HIV- positive skal ha tilgang på behandling. Opprinnelig skulle dette oppnås innen 2010, men per dags dato er det flere enn 10 millioner mennesker som venter på behandling. Til tross for dette reduserer de store giverlandene den økonomiske støtten for første gang på femten år.

Norge har fokusert spesielt på tusenårsmål nummer 4 og 5, hhv reduksjon av barnedødelighet og bedre helsen til gravide og fødende kvinner, og i denne sammenheng er HIV-behandling viktig. I dag er AIDS den fremste dødsårsaken blant kvinner i fruktbar alder på verdensbasis. Med riktig behandling kan HIV- positive leve et normalt liv og like lenge som HIV- negative. Siden de store giverlandene har kuttet den økonomiske støtten har det blitt foreslått å innføre skatt på valutatransaksjoner som skal øremerkes helse- og utviklingsformål. En slik skatt kunne samle inn så mye som 33 milliarder dollar per år, og Norge burde gå foran som et godt eksempel.