Generalsekretærens budskap på Verdens dag for flyktninger

0
680

20. juni 

Verden over har millioner av mennesker blitt drevet på flukt på grunn av vold, forfølgelse og konflikt. Flertallet av disse personene og deres familier kommer fra utviklingsland og de er også spesielt sårbare for de harde virkningene fra den globale økonomiske krisen som utfolder seg.

Temaet for årets markering av Verdens dag for flyktninger, ”real people, real needs”, understreker hvor mye flyktninger har mistet – til og med landet sitt – og hvor mye det humanitære samfunnet må gjøre for å hjelpe dem.

Det er mye som mangler når det gjelder å dekke grunnlegende behov: husly, helsetilbud, utdannelse, mat, rent vann, sanitære forhold og beskyttelse fra vold og misbruk.

Antallet som lider av feilernæring er ofte høyere blant flyktninger, det samme gjelder dødelighet.

Single kvinner og jenter er spesielt utsatt for å bli utnyttet. Erfaring viser at skolegang reduserer denne risikoen. Det trengs flere ressurser for å bygge og holde ved like utdanningsfasiliteter for flyktninger.

Å ta tak i disse og flere andre mangler krever engasjement og handling. Vår reaksjon må bygge på solidaritet. Dette er spesielt viktig i en tid der den økonomiske krisen legger press på budsjettene for humanitær- og utviklingshjelp.  

På denne Verdens dag for flyktninger, la oss sørge for at mennesker fordrevet på grunn av konflikter, forfølgelse og omveltninger får den støtte og hjelp de trenger for å skape et bedre liv.