Ny FN-enhet opprettet i kampen mot biologiske våpen

0
705

Som en del av FNs kontor for nedrustning i Geneve, ble Biological Weapons Convention Implementation Support Unit (støtteenhet for implentasjonen av Konvensjonen om biologiske våpen) opprettet igår. Enheten skal støtte stater i deres kamp mot masseødeleggelsesvåpen og er første institusjonaliserte organ som jobber for å implementere Konvensjonen om biologiske våpen. Mandatet strekker seg fra administrativ støtte til å promotere universell tilslutning til konvensjonen. Enhetens viktigste funksjon er som en kommunikasjonsplattform mellom stater og andre aktører.

Les mer om nedrustning her.