Seksualisert vold – like skadelig som en bombe eller kule

0
706


28. APRIL, 2014 – Konfliktrelatert seksualisert vold er den «største moralske utfordringen i vår tid», i følge FNs spesialutsending på konfliktrelatert seksualisert vold, Zainab Hawa Bangura.

«Denne forbrytelsen, som fører til en total ødeleggelse av individet og underminerer fred og utvikling, kaster en lang skygge over vår kollektive humanitet», uttalte spesialutsendingen da hun presenterte en rapport om temaet til Sikkerhetsrådet.

Rapporten, som dekker 21 land av bekymring, gir en rekke konkrete anbefalinger, både til berørte stater og til det internasjonale samfunnet som helhet.

Rapporten beskriver også en rekke bekymringsfulle trender, blant annet den akutte sårbarheten blant flyktninger og internt fordrevne og behovet for juridisk assistanse og rettferdighet for alle ofre, uavhengig av kjønn. Situasjonen til barn som blir født som følge av voldtekt og linken mellom seksualisert vold, fordrivelse og organisert kriminalitet ble også belyst i rapporten.

Mange gjerningspersoner som står bak krigsvoldtekter blir aldri stilt for retten.

«Uheldigvis er det en uakseptabel realitet at det hovedsakelig er «kostnadsfritt» å voldta en kvinne, et barn eller en mann under i en konflikt. Seksualisert vold har gjennom tidene blitt brukt som et billig og ødeleggende våpen», beskriver rapporten.

I hennes uttalelse la spesialutsendingen vekt på at det har skjedd en positiv utvikling.

«Veien mot å utslette konfliktrelatert seksualisert vold er lang og vanskelig, men det er lys i horisonten. Aldri før i historien har vi sett en lignende politisk vilje.

34 bevæpnede grupper fra landene på Sikkerhetsrådets agenda er mistenkt for voldtekt eller andre former for seksualisert vold og er navngitt i rapporten. Spesialutsending Bangura avsluttet hennes uttalelse med en direkte beskjed til gjerningspersonene:

«Det er ingen steder å gjemme seg. Hvis du begår, beordrer eller aksepterer slike angrep på menneskeheten vil menneskeheten forfølge deg i det uendelige, til du blir ansvarliggjort. Dette er vårt løfte til de overlevende».

UNRICs relaterte linker:

Uttalelsen fra FNs spesialutsending på konfliktrelatert seksualisert vold Zainab Hawa Bangura (FNs web-TV)
Seksualisert vold i Den sentralafrikanske republikk
Forebygging av seksualsiert vold i konflikt
Bekjempelse av seksualisert vold som våpen i krig
Ansvarliggjøring av gjerningspersoner som står bak seksualisert vold

FNs generalsekretærs uttalelse om seksualisert vold i konflikt