Det biologiske mangfoldet – ikke lenger så mangfoldig

0
781


22. MAI, 2014 – Termen «biologisk mangfold» viser til millionene av ulike dyrearter på jorden vår, de genetiske forskjellene mellom dem og økosystemene de er omgitt av. Biodiversiteten vi ser i dag er resultatet av milliarder av år med evolusjon, formet av naturlige prosesser og i økende grad også av mennesker.

Graden av mangfold er avhengig av klimaet. Forskjellige aspekter av biodiversitet påvirker hverandre. Hvis en ting endres i et økosystem kan dette derfor påvirke hele balanseforholdet og potensielt ødelegge økosystemet fullstendig.

Selv om det biologiske mangfoldet har økt lenge, er det nå en nedgang. Så langt har 40 % blitt tapt mellom perioden 1970 og 2000. Nedgangen er hovedsakelig forårsaket av mennesker og utgjør en alvorlig trussel for menneskelig utvikling.

Klimaendring er den største trusselen mot biologisk mangfold. Konsekvensene av destrueringen av økosystem er umålelige. Økosystem regulerer blant annet tilgangen til vann og dets kvalitet. I anledning dagen uttaler FNs generalsekretær Ban Ki-moon: «Selv om det virker som at det er en overflod av vann på jorden, er kun en liten andel av det ferskvann. Vi bor i en stadig mer vannusikker verden, hvor behovet ofte overgår tilgangen og hvor vannkvaliteten er dårlig. Hvis vi fortsetter på samme måte som før kommer ikke vannbehovet til å bli møtt».

På tross av økende innsats de siste 20 årene har reduksjonen av biologisk mangfold, hovedsakelig på grunn av habitatødeleggelse, overdyrking av jord, forurensing og introduksjonen av dyr og planter i fremmede miljø, fortsatt. Vi trenger umiddelbar handling for å bevare genene, artene og økosystemene, i tillegg til en bærekraftig håndtering og bruk av biologiske ressurser.