Ny FN-rapport: Kulturell forståelse viktig for å beskytte kvinner og menneskerettigheter

0
665

Utviklingsstrategier som tar kulturelle verdier i betraktning kan redusere utnytting og vold mot kvinner og promotere menneskerettigheter, inkludert kjønnslikhet og styrkning av kvinners posisjon i samfunnet, bekrefter rapporten ” Verdens befolkningstilstand 2008” fra FNs befolkningsfond.

”Reaching Common Ground: Culture, Gender and Human Rights” ble lansert 12. november 2008, og forteller at kulturen er en viktig del av  fattige lands vellykkede utvikling. Den kulturelle konteksten må inkluderes i planleggingen.

Rapporten forteller at FNs befolkningsfond og andre institusjoner og ledere kan samarbeide om effektive strategier for å promotere menneskerettigheter og endre skadelige skikker, som omskjæring av kvinner.

”Samfunn må vurdere sine kulturelle verdier og avgjøre om de fremmer eller hindrer menneskerettigheter. Deretter kan de bygge på det positive og forandre negative aspekter”, sa Thoraya Ahmed Obaid, direktør i FNs befolkningsfond.

Den nye rapporten advarer mot at kulturell forståelse ikke betyr aksept av skadelige tradisjonelle skikker eller brudd på menneskerettighetene. Gjennom å skjønne kulturelle forskjeller kan man avsløre de mest effektive måtene for å utfordre skadelige skikker og styrke de gode.

FNs befolkingsfond anbefaler at forandringer kommer innenfra samfunnene. Fondet arbeider sammen med regjeringer og et utvalg av lokale organisasjoner og individer.

”Det finnes mennesker i alle kulturer som jobber mot skadelige skikker. Vår erfaring er at vi kan arbeide sammen med dem for å forandre kulturen og beskytte menneskerettigheter”, sier Obaid.

Rapporten legger vekt på at humanitær assistanse i konflikter må beskytte eventuell fremgang for kvinners rettigheter. Ved å beskrive kvinner som ofre i konflikter, ignorerer de kulturelle realitetene og de varierte rollene kvinner ofte har i krigstider, som forsørgere, omsorgspersoner og krigere.

Å være oppmerksom på kulturelle forskjeller er viktig for å oppnå Tusenårsmålene, spesielt nummer 5 som går ut på å forbedre mødres helse. Rapporten konkluderer med at det er viktig å se på menneskenes valg i deres lokalsamfunn. Den kulturelle konteksten kan være grunnlaget for bedre utviklingsstrategier.