Obligatorisk bruk av bilbelte har reddet millioner av liv

Trafikkulykker tar rundt 1,35 millioner liv hvert år og koster de fleste land tre prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Ifølge WHO er trafikkskader den vanligste dødsårsaken for barn og unge voksne i alderen 5-29 år. FN-organer kunngjorde denne uken at lover som gjør bilbeltebruk obligatorisk har reddet millioner av liv, og markerte et halvt århundre med sikkerhetslovgivning for kjøretøy rundt om i verden.

«Den obligatoriske bruken av sikkerhetsbelter, samt hjelmer for tohjulinger, og økt politisk engasjement for trafikksikkerhet, spilte en avgjørende rolle i reduksjonen av trafikkdødsfall i hele Europa fra 1970-tallet og utover,» sa Jean Todt, FNs spesialutsending for trafikksikkerhet.

Trafikk-bilskilt-bilbelte
Omtrent 1,35 millioner mennesker omkommer fortsatt på veiene hvert år. © Unsplash/Logan Weaver

Bruk av bilbelte blant forsetepassasjerer reduserer risikoen for dødelige skader med 45 til 50 prosent. Risikoen for død og alvorlige skader blant baksetepassasjerer reduseres med 25 prosent, ifølge WHO. 105 land har i dag sikkerhetsbeltelover i samsvar med god praksis, ifølge WHOs siste globale statusrapport om trafikksikkerhet.

Nedgang i antall omkomne i trafikken

Sikkerhetsbelter er fortsatt den beste sikkerhetsinnretningen for å beskytte passasjerer mot å bli alvorlig skadet i en krasj eller bli kastet ut av kjøretøyet, ifølge FNs økonomiske kommisjon for Europa (ECE). I løpet av de siste tiårene har reguleringer og forbrukeres etterspørsel ført til stadig sikrere biler i høyere inntektsland. Dette har ført til færre trafikkdrepte i UNECE-stater.

I Europa gikk eksempelvis antall omkomne i trafikken ned med 15 prosent mellom 2000 og 2010, og med 15 prosent mellom 2010 og 2019. Denne nedgangen var spesielt signifikant blant bilpassasjerer, utalte UNECE.

I perioden mellom 2010 og 2019 var det en markant nedgang i antall bilpassasjerdødsfall i utviklede land. Dette gjaldt spesielt Hellas, hvor dødsulykker falt med 63 prosent, og i Sør-Korea, hvor de falt med 51 prosent. WHOs rapport bemerket at reduksjoner av dødsfall med mer enn 30 prosent ble registrert i ytterligere 13 land. Disse er Argentina, Australia, Belgia, Danmark, Irland, Luxembourg, Litauen, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige og Sveits.

Danmark-Frederiksberg-trafikk
Gammel Kongevej, Frederiksberg, Danmark. © Yadid Levy/norden.org

Eneste anerkjente kravet på internasjonalt nivå

FN-forskrift nr. 16, som faller inn under 1958-avtalen, er det eneste anerkjente kravet på internasjonalt nivå når det gjelder bruk av bilbelte i kjøretøy. Den definerer betingelsene som et effektivt bilbelte må oppfylle, samt sertifiseringstestene som er nødvendige for å garantere sikkerheten til alle typer passasjerer: voksne, eldre og barn.

For tiden har 1958-avtalen 52 avtaleparter, inkludert afrikanske og asiatiske land, som anvender FNs regelverk 16 som nasjonal lov. Flere andre land over hele verden anvender også denne forskriften på nasjonalt nivå med enkelte endringer.

Stockholm-politi-trafikk
Politi på vakt i gatene i Stockholm. © Yadid Levy/norden.org

FNs bærekraftsmål og trafikksikkerhet

FN har to bærekraftsmål som spesifikt omhandler trafikksikkerhet. Bærekraftsmål nummer 3 har et delmål som sikter på å «halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker» innen 2020. Bærekraftsmål 11 har som delmål å sørge for at alle har tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris, og bedre sikkerhet på veiene.

De nordiske landene er blant de sikreste i verden når det gjelder trafikksikkerhet. Sverige og Norge nevnes som de tryggeste landene. Antall omkomne og skadde i trafikken har gått betydelig ned i alle de nordiske landene de siste 40 årene.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19