Oransje dag den 25. – si nei til vold mot kvinner!

0
721
voldvold

voldvold

I morgen, i likhet med den 25. hver måned, kan du bli med på FNs UNiTE-kampanje. Kle deg i oransje for å ta et standpunkt, besøk kampanjesiden på Facebook, og twitre om det!

De nordiske landene har rykte som noen av verdens rikeste, tryggeste, og mest demokratiske land. Men vold mot kvinner respekterer hverken økonomiske, kulturelle eller geografiske grenser.

Fotograf Walter Astrada har valgt å fange den skjulte volden mot kvinner i Norge gjennom sine bilder. “Hvis 50 prosent av et lands befolkning kan slås, voldtas, drepes og tortureres er det ikke et fritt land, uavhengig av for velutvikla det er, uttaler han til New York Times.

Nettverket Nordic Women Against Violence avholder årlig en konferanse som samler krisesentre fra alle de nordiske landene. Årets konferanse finner sted i Helsinki sjuende til niende september.

Noen nordiske fakta

– På Island oppga 42 prosent av alle kvinner i 2010 å ha vært utsatt for en form for vold etter å ha fylt 16 år. Fem prosent oppga å ha vært gravide da det skjedde, mens det i 24 prosent av tilfellene var barn tilstede.  (Norden.org)

– I 2010 oppga en tredjedel av Danmarks befolkning å ha kjennskap til kvinner som ble utsatt for vold fra familie eller venner. Dette er høyere enn EU-snittet på 25 prosent. (Eurobarometer)

– I Norge, som i andre nordiske land, er kvinner overrepresentert på statistikken over anmeldte familievoldssaker. I 2010 var 75 prosent av ofrene i disse sakene kvinner. Seksualforbrytelser har en enda mer ubalansert fordeling av kjønn; 87 prosent av ofrene i de 3.300 anmeldte seksualforbrytelsene i 2010 var kvinner (Statistisk sentralbyrå, SSB)

– I Finland blir mindre enn en prosent av all seksualisert vold i hjemmet anmeldt til politiet. I 2010 ble 33 voldtektssaker hvor offeret og gjerningsmannen var et par anmeldt, selv om 6500 kvinner hvert år opplever seksualisert vold i sine forhold. (Amnesty International)

– I Sverige ble 27.972 tilfeller av vold mot kvinner over 18 år anmeldt i 2011. I 60 prosent av disse sakene er gjerningsmann og offer i et nært forhold. Brottsförebyggande Rådet (Brå) anslår at kun hvert femte tilfelle anmeldes.