Sommervarsel for Arktis: varmere enn gjennomsnittet

Over gjennomsnittlige temperaturer for luft- og havoverflater er forventet i de fleste arktiske områdene for juni, juli og august 2021. Lavt til nesten normalt isdekke er den dominerende prognosen, mens det forventes tidlig til nesten normal oppløsning av havis i de fleste regioner.

Funnene fremgår i en ny sesongbasert klimaprognose produsert av Arctic Climate Forum.

Foto: Annie Spratt/Unsplash

Arktiske temperaturer fortsetter å varme opp mer enn dobbelt så mye som det globale gjennomsnittet. De årlige overflatetemperaturene de siste fem årene (2016-2020) i Arktis (60 ° -85 ° N) har vært høyest i tidsserien av observasjoner for 1936-2020.

I deler av Arktis var fordelingen av havis vinteren 2021 nær det gjennomsnittet som har vært de siste 40 årene. Men, både distribusjon og volum av arktisk havis i september-november 202 var den nest laveste (etter 2012) i satelittregisteret siden 1979.

Nøkkelpunkter

Varmere lufttemperaturer enn normalt over de nordiske regionene og de arktiske havene bidro til at isforholdene vinteren 2020-2021 stort sett var under normale forhold i hele Arktis, selv om det ble observert noen midlertidige variasjoner.

En meridian sirkulasjon med flere «kalde bølger» i Norden, vestlige Sibir og Alaska

Foto: Annie Spratt/Unsplash

stimulerte isvekst i kystdelene av det Eurasiske arktiske hav og Beauforthavet.

Forutsagte varmere temperaturer enn normalt bidro til tidlig til nesten normal våroppløsning og en havis spredte seg til nesten normale nivåer sommeren 2021.

Temperatur

Den gjennomsnittlige overflatetemperaturen for februar, mars og april var mye lavere enn normalt i Sibir og Alaska og høyere enn normalt på Grønland, Svalbard og Arktis.

Over gjennomsnittlige temperaturer for luft- og havoverflater er forventet i de fleste arktiske områdene i juni, juli og august 2021.

Havis

Havis.
Havis. Foto: Tapio Haaja/Unsplash

Den høyeste fordeling av havis på den nordlige halvkule mars 2021 var den syvende laveste siden 1979. Det er grunnet mangel på is i Beringhavet, Barentshavet og østkysten av Canada.

For sommeren 2021 er den dominerende prognosen for Arktis at isdistribusjonen vil være lavere til nesten normal, mens det forventes en tidlig til nesten normal oppløsning av havis i de fleste regioner.

Det syvende arktiske klimaforumet (ACF-7) fant sted som et virtuelt møte 26. – 27. mai 2021. Møtet ble arrangert av Islands meteorologiske kontor (IMO) i samarbeid med ArcRCC-nettverket og WMO, og de kombinerte meteorologiske tjenester, akademia, skipsfartsindustrien, urfolk og andre viktige partnere og beslutningstakere.

Les også: Havet: Vårt livsgrunnlag 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19