Palestina ved et veiskille – igjen

0
772
SG meets Abbas

SG meets Abbas

29.11.2012. Den internasjonale dagen for solidaritet med det palestinske folk markeres den 29. november og har tradisjonelt utgjort en mulighet for verdenssamfunnet til å fokusere på det faktum at Palestina-spørsmålet forblir uløst, og at det palestinske folk stadig har til gode å få oppfylt sine ukrenkelige rettigheter som definert av generalforsamlingen. Deriblant retten til selvbestemmelse uten innblanding utenfra, retten til nasjonal uavhengighet og suverenitet, og retten til å returnere til de hjemmene og eiendommene de er fordrevet fra.

Minikrigen, som de seneste kamphandlingene mellom Israel og Gaza er blitt kalt, illustrerer tydelig de massive spenningene mellom Palestina og Israel. Volden har krevd 139 palestinske liv, ifølge FN i Gaza. Mer enn 70 av de drepte var sivile. Over 900 er skadde. Voldshandlingene har også drevet 10.000 mennesker på flukt i regionen, som er hjem til 1,7 millioner palestinere.

I dag vil generalforsamlingen stemme over Palestinas fremtid; medlemsstatene skal bestemme hvorvidt Palestina skal gis status som en ikke-medlems-observatørstat. Generalsekretæren har ved gjentatte anledninger sagt at palestinerne bør få en uavhengig og levedyktig egen stat, side om side med Israel i fred og sikkerhet.

Robert Serry, spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, uttaler at «Tiden er overmoden for opprettelsen av en palestinsk stat, noe som er avgjørende for å håndtere begge folks legitime forhåpninger, og er av vesentlig betydning for stabiliteten i regionen.»

Norge, som i sin tid agerte vertskap for forhandlingene som ledet frem til Oslo-avtalen, vil stille seg bak Palestinas krav om status som ikke-medlemsobservatørstat.  «Norge vil stemme ja til en oppgradert status for Palestina i FNs generalforsamling. Resolusjonsutkastet er balansert og konstruktivt,» skriver utenriksminister Espen Barth Eide på Twitter.

Også Danmark, Finland, Sverige og Island vil stemme for å gi Palestina permanent observatørstatus i FN i dag, ifølge uttalelser fra de fire landenes utenriksministre. Dermed stemmer hele Norden for å oppgradere Palestinas status.

Den 29. november 1947 vedtok generalforsamlingen en resolusjon som ble kjent som the Partition Resolution og som skisserte etableringen av en ”jødisk stat” og en ”arabisk stat” i Palestina, med Jerusalem som en corpus separatum (uavhengig by) under et særskilt internasjonalt regime.

Av de to statene som ble opprettet med denne resolusjonen, er det bare en, Israel, som er blitt virkeliggjort.