Generalsekretærens budskap på verdens dag for sosial rettferdighet

0
785
UN logo

DE FORENTE NASJONER

UN logo

GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ VERDENS DAG FOR SOSIAL RETTFERDIGHET
20. februar 2010

 

På verdensdagen for sosial rettferdighet, erkjenner vi viktigheten av å bekjempe fattigdom, ekskludering og arbeidsledighet, for å fremme solidaritet, harmoni og like muligheter i og mellom samfunn.

På denne dagen, som kun markeres for andre gang, reflekterer vi over viktigheten av sosial rettferdighet i vårt arbeid mot et mer stabilt, rettferdig og trygg verden. Jakten etter sosial rettferdighet for alle mennesker er selve kjernen i FNs misjons om å fremme utvikling og menneskeverd. Initiativet for sosial beskyttelse (The Social Protection Floor Initiative), lansert i 2009, er FNs systemomfattende innsats for å fremme felles prioriteringer og løsninger, og for å sikre grunnleggende sosiale rettigheter for alle.

Sosial rettferdighet baserer seg på verdier som rettferdighet, likestilling, respekt for mangfold, tilgang til sosial beskyttelse og anvendelse av menneskerettigheter i alle livets sfærer, inkludert arbeidslivet. Nå som vi står overfor konsekvensene fra den globale finansielle og økonomiske krisen, som har ført til betydelig økning av arbeidsledighet og fattigdom som belaster sosial integrasjon, er disse prinsippene viktigere nå enn noen gang.

Vedens største økonomier er i ferd med å komme seg ut av nedgangstidene. Vi må sørge for at også verdens befolkning gjør det. Milleniumsmålene er FNs viktigste middel for å bringe sosial rettferdighet og utvikling sammen, til nytte for de fattigste og mest sårbare. Fristen får å nå målene går snart ut og vi planlegger et større krafttak framover, blant annet med toppmøtet i september, for få land tilbake på riktig spor for å nå disse målene.

La oss på den Internasjonale dagen for sosial rettferdighet benytte oss av muligheten til å fornye vår forpliktelse og anerkjenne at selv om det har vært framgang, må mye mer gjøres.