Pressemelding fra FNs generalsekretær om det nye Rådet for Menneskerettigheter

0
604

Det nye Rådet for Menneskerettigheter er en ny begynnelse i arbeidet for menneskerettigheter, uttaler generalsekretæren.

Tallsmannnen for FNs generalsekretær Kofi Annan ga i dag følgende kunngjøring:

Generalsekretæren hilser velkommen dagens valg av de første medlemmene til det nye Rådet for Menneskerettigheter, og særskilt den høye valgdeltakelsen fra FNs medlemsstater. I følge generalsekretæren demonstrerer valget for det første et bredt engasjement for å erstatte den forhenværende Kommisjonen for Menneskerettigheter med et organ som kan arbeide mer effektivt, og som har større troverdighet i menneskerettighetsarbeidet. For det andre representerer det nye rådet en unik mulighet for en ny begynnelse i det viktige arbeidet med å opprettholde de høyeste menneskerettighetsstandardene.

Det nye rådet, som starter sitt arbeide 19. juni, skal gjennomføre regelmessige gjennomganger av menneskerettighetssituasjonen i alle land. Rådet begynner med sine egne medlemmer. Dette gir de nye medlemmene en sjanse til å vise bredden i deres forpliktelser i fremme av menneskerettigheter både i eget land og overfor andre land.

Generalsekretæren ønsker de nye medlemmene all godt når de starter arbeidet sitt for en verden der alle menneskerettigheter over hele verden er respektert.