Rapport om industriell utvikling 2009

0
631

“Breaking in and moving up: New industrial challenges for the bottom billion and the middle-income countries” heter den nye rapporten om industriell utvikling i 2009. Rapporten gis ut av FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO), og forteller om mulighetene og utfordringene to typer land står foran: Landene som er fattigst, og som prøver å entre globale markeder for produserte varer, og landene med middels god inntekt som strever for å oppnå mer sofistikert handel med produserte varer. Mer informasjon om rapporten finnes her.