Rapporterte tilfeller av vold mot kvinner økte med 83%

Mellom 2019 og 2020 økte antall voldstilfeller mot kvinner og jenter med 83 prosent i 12 land, i følge FN. Saker rapportert til politiet økte med 64 prosent og saker rapportert til forskjellige institusjoner med 83 prosent, ifølge FNs generalsekretær António Guterres.

I en artikkel skrevet i forbindelse med The Generation Equality Forum i Paris 30. juni – 2. juli, sier Guterres at selv om det vil ta tid å samle inn og vurdere fullstendige data, er trendene tydelige.

«I løpet av de første månedene av pandemien anslo FN at karantene og isolasjon ville føre til sjokkerende 15 millioner flere tilfeller av kjønnsbasert vold,» skrev generalsekretæren. «Dessverre ser disse spådommene ut til å bli oppfylt.

Generation Equality Forum er et viktig globalt vendepunkt for likestilling som samler regjeringer, selskaper og endringsaktører fra hele verden for å definere og kunngjøre ambisiøse investeringer og strategier.

Guterres sier voldelig kvinnehat har økt i skyggen av pandemien. Dette innebærer vold i hjemmet, seksuell utnyttelse, menneskehandel, barneekteskap, kjønnslemlestelse og trakassering på nettet.

I løpet av de første månedene av pandemien økte antall innringere til hjelpelinjer med ca. 60% i hele EU. Anrop til Perus hjelpelinje for seksuell vold ble nesten doblet i 2020 sammenlignet med 2019. I Thailand var antall pasienter som besøkte kriseenheter for vold i hjemmet i april 2020 mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor.

Damer gråter
Foto: Ben White/Unsplash

«Slik statistikk og slike historier spenner over hele verden og bidrar til en eksisterende voldsepidemi mot kvinner og jenter,» skriver Guterres. «Før pandemien anslo Verdens helseorganisasjon at en av tre kvinner vil oppleve vold fra menn i løpet av livet».

For et drøyt år siden oppfordrete Guterres om fred i hjemmet – en slutt på all vold overalt, fra krigssoner til folks hjem – at menneskeheten skulle møte pandemien med solidaritet.

Mer enn 140 land ga uttrykk for sin støtte. Omtrent 800 tiltak er vedtatt i 149 land, hvorav de fleste setter søkelys på beskyttelse, rettshjelp og andre tjenester og støtte.

Men i mange tilfeller har disse tiltakene vært begrensede og kortvarige. «Det verste er at noen land trekker tilbake juridisk beskyttelse og dermed ‘tillater’ vold mot kvinner» sa Guterres.

Han peker imidlertid på suksessen til FN-EUs Spotlight-initiativ for å avskaffe vold mot kvinner og jenter, noe han sier har gitt bemerkelsesverdige resultater i 25 land.

«Åttifire lover og strategier for å beskytte kvinner og jenter er vedtatt eller styrket. Påtalemyndigheten mot gjerningsmenn økte med 22 prosent. Om lag 650 000 kvinner og jenter mottok hjelp og tjenester til tross for karantene og bevegelsesbegrensninger,» skriver Guterres.

Les også: 700.000 begår selvmord hvert år

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19