Redd planeten – ett pedaltråkk om gangen

Det er et enkelt, bærekraftig, gøy og rimelig transportmiddel. På verdens sykkeldag 3. juni feirer vi sykkelens unikhet, lange levetid og allsidighet. Dagen gir oss også mulighet til å fremme god folkehelse og utvikle bærekraftige byer.

12. april 2018 vedtok alle 193 medlemsland en generalforsamlingsresolusjon som erklærte 3. juni som verdens sykkeldag. Det var takket være den polsk-amerikanske professoren Leszek Sibilski som i 2015 startet et prosjekt som utforsket sykkelens rolle i forbindelse med utvikling og velstand.

Prosjektet hans tok fart og førte til en bevegelse støttet av «Bærekraftig mobilitet for alle» som til slutt resulterte i en internasjonal FN dag for å fremme sykling.

Bra for helsa

Sykkel som gatekunst
Foto: Yaopey Yong/Unsplash

For mange av oss er det å lære å sykle den første fysisk utfordrende aktiviteten vi lærer å mestre. Sykling kan være et levebrød, en fritidsaktivitet eller ganske enkelt, den beste måten å komme seg fra A til B på. Sykkelen har vært i bruk i to århundrer, som i seg selv gjør den til en tradisjon.

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) gir sikker infrastruktur for både fotgjengere og syklister en mulighet til å oppnå likeverdige helsetjenester. I de mindre utviklede byene hvor folk ofte ikke har råd til private kjøretøy, er gange og sykling et bærekraftig substitutt. 

Det reduserer i tillegg risikoen for hjertesykdom, hjerneslag, visse kreftformer, diabetes og til og med død. Sykling har også en positiv effekt på vår psykiske helse ettersom det reduserer stressnivå.

På denne dagen oppfordrer FN alle medlemslandene å tilrettelegge for en sykkelkultur i samfunnet for å styrke fysisk og psykisk helse og velvære.

Sykling og bærekraftig utvikling

Syklister i rushtiden
Foto: Norali Nayla/Unsplash 

Mobilitet er et essensielt element i utviklingsstrategier som tar sikte på å oppnå FNs bærekraftsmål. Å møte syklistenes behov er viktig for å hjelpe byer med å koble høy befolkningsvekst fra økte utslipp samt forbedre luftkvaliteten og trafikksikkerheten.

Covid-19 pandemien har fått flere byer til å tenke nytt når det gjelder transportsystemene sine. I Norge har pandemien fått flere til å hoppe på syklene i stedet for å ta offentlig transport. I Oslo økte sykkeltrafikken med 42 prosent i juni 2020. Ifølge kommunen har det aldri vært en så rask vekst i sykkeltrafikken. 

Jente som sykler
Foto: James Toose/Unsplash

Verdens sykkeldag gjør oppmerksom på fordelene ved å bruke sykkelen – et enkelt, rimelig, miljøvennlig og bærekraftig transportmiddel. Sykkelen bidrar til renere luft og gjør utdanning, helsetjenester og andre sosiale tjenester mer tilgjengelig for de mest utsatte befolkningene. 

Et bærekraftig transportsystem som fremmer økonomisk vekst, reduserer ulikheter og samtidig styrker kampen mot klimaendringer er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål.

Feir dagen med å ta en sykkeltur!

 

 

 

 

 

 

 

Les også: Biologisk mangfold: Vi er en del av løsningen

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19