Vil du lytte?

0
676
UNICEF og Generalsekretæren sin spesialrepresentant for born og væpna konflikt har gitt ut ein ungdomsrapport, ”Vil du lytte? Unge stemmer frå konfliktområde”. Denne rapporten samlar saman syna og anbefalingane til rundt 1700 born og unge i 92 land, for å setje søkjelys på nokre av dei problema born og unge møter i konfliktsituasjonar.

Du kan lese rapporten her.